Aan het ego het leven van de ziel toewijzen

 

 

Wanneer ons spiritueel bewustzijn zich ontwikkelt, manifesteert onze hogere natuur zich steeds meer door onze keuzes en acties. We genieten van een grotere vrijheid en verwerven een groeiende macht in de wereld waarin we leven.

 

Graag breng ik onder de aandacht dat tijdens deze ontwikkeling een reëel gevaar ontstaat. Inderdaad, de zuiverheid van onze intenties kan beïnvloed worden door de krachten die elke geestelijke groei tegenhouden. Het risico is dan groot om verleid te worden door verlangens die gewekt worden door ons ego en de behoeften die voortvloeien uit het onbewuste.

 

Het is uiterst belangrijk om alert en waakzaam te blijven om niet op naïeve wijze te worden misleid door de illusies die door het ego worden gecreëerd. Daarom is het absoluut noodzakelijk om te begrijpen hoe het ego zich kan vermommen als geestelijke leiding en ons op een verkeerd pad kan brengen.

 

Wie het goddelijke licht wenst uit te dragen en wel met de grootste toewijding, moet zichzelf in staat stellen zijn geestelijke kracht te beheersen zodat deze nieuwe vrijgekomen macht alleen benut kan worden ter bevordering van de goddelijke actie.

 

Dit is een intens werk waarin we doorlopend de confrontatie moeten durven aangaan met onze verborgen en onbewuste driften. Wanneer we hierin slagen, bereikt ons ego een staat van nieuw spiritueel bewustzijn. Dientengevolge merken we dat ook onze geest zich geleidelijk aanpast, volledig in overeenstemming met dit bewustwordingsproces.

 

Geleidelijk aan evolueren ook ons fysieke lichaam en zijn instinctieve natuur in dezelfde richting. We ontwikkelen een groter onderscheidingsvermogen en kunnen steeds gemakkelijker een duidelijk onderscheid maken tussen de stem van het ego en die van ons spiritueel bewustzijn.

 

Bij de gratie van het licht van onze ziel en door de inspanningen van ons lichaam en onze geest, begeeft ons hele wezen zich naar iets dat een spirituele transformatie genoemd wordt. Een verbinding met ons hoogste Zelf vindt dan plaats.

 

Het ego en het Zelf bereiken uiteindelijk een perfect evenwicht. Hoewel we nog steeds obstakels en weerstanden tegenkomen, waar we onze volledige aandacht aan moeten blijven schenken, leven we het leven van de ziel.