APRIL 2010

 

 

Anke Bekink – Rotterdam / Nederland


Anke Bekink, redactrice uit Rotterdam, vraagt zich af of de belangrijkste boodschap van mijn roman is dat men alles moet durven loslaten tijdens onze zoektocht naar de essentie van het leven.


Volgens mij eist een zoektocht naar de essentie van het leven vooral dat men zich moet durven laten leiden door de stem van onze intuïtie. Om mijn eigen voorbeeld te geven: in de periode waarin ik dit boek schreef, leerde ik mij echt te openen om me helemaal te laten leiden door deze innerlijke gids. Ik heb ondervonden in welke mate onze intuïtie een echt waardevolle inspiratiebron kan zijn. Ik heb ontdekt hoe ik mij helemaal kon schikken naar wat er geschreven moest worden. En ik ben getuige geweest, zoals nooit eerder, van de invloed die onze intuïtieve kracht op ons creatief potentieel kan uitoefenen.

 


 

Láli de Araújo – Lissabon / Portugal


Láli de Araújo, afkomstig uit Lissabon, wil weten wat ik precies versta onder “tekens”, een term die door meer auteurs gebruikt wordt.


Voor mij is een “teken” een soort richtlijn die, zonder mij een weg op te dragen, de te volgen weg aanwijst. Ik zie “tekens” een beetje als lichten die mij helpen om het pad te vinden en om op die weg te blijven. En dat zonder te verhinderen dat mijn kritische en sceptische geest een reële zoektocht mag ondernemen. Het leven is opgebouwd uit keuzes en elke beslissing kan een nieuwe weg openen en een andere afsluiten. De enige wegen die mij interessant lijken, zijn de wegen die ons helpen naar de essentie van onze unieke gevoeligheid te gaan. De wegen die elk van ons met het universum linken en die onze rol binnen deze wereld bevestigen. Elke ongewone gebeurtenis, elke toevalligheid waar we aandacht voor hebben, kan dus een teken zijn en een nieuwe stap betekenen naar het besef van wie we werkelijk zijn.

 


 

Adil Messari – Casablanca / Marokko


Adil Messari, uit Casablanca, vraagt zich af welke waarde hij aan tranceverschijnselen moet geven. Wat kan het ons leren? Welke geloofwaardigheid mag men eraan geven?


De staten van trance zijn een erfenis van wat men primitieve culturen noemt. Wanneer trancesessies correct worden uitgevoerd, kunnen ze belangrijke elementen van traditionele wijsheid in onze moderne visie introduceren. Experimenten in deze domeinen hebben aangetoond dat de voorstellingen van het universum, die door primitieve culturen werden ontwikkeld, zeker niet alleen op bijgeloof of welke magische gedachte dan ook steunden, maar ook op het rechtstreeks ervaren van een andere realiteit. Tijdens bepaalde trancesessies kunnen we andere dimensies van het bestaan binnendringen en midden een reusachtige reserve van ancestrale geheugens belanden. We kunnen er visioenen verkrijgen die diverse aspecten van de natuur en het universum illustreren. Deze revelaties kunnen ons helpen een glimp van een nieuw globaal zelfbeeld op te vangen.

 


 

Maria José Miro – Malaga / Spanje


Maria José Miro, van Malaga, wil graag weten wat Liefde voor mij betekent.


Ik denk dat de visie die we van Liefde hebben voor elk van ons verschilt. En dat elke visie zich ergens tussen onwetendheid en wijsheid bevindt. Voor mij is Liefde, in haar pure essentie, een energie; de hoogste energie die ons in staat stelt ons met de goddelijkheid te verbinden die binnen in ons en overal rondom ons schuilt. Het is een brug tussen de aardse wereld en de spirituele wereld. Het is de hoogste universele kracht en zij handhaaft de eenheid van de wereld.

 


 

Bart Engelen – Mechelen / België


Bart Engelen uit Mechelen heeft interesse voor spirituele wijsheden, maar ziet zich geconfronteerd met talrijke leringen die soms in grote onenigheid met elkaar zijn. Bestaat er één enige echte spiritualiteit?


Ik denk dat een authentieke spiritualiteit universeel is. Ze is niet te linken aan een specifieke cultuur. Ze focust zich op de ultieme bron van alle scheppingen. Ze kan dus niet exclusief zijn want ze heeft als doel de hele mensheid te raken. Elke spirituele leer moet als een brug dienen naar de hoogste scheppende kracht maar mag niet verward worden, zoals het vaak gebeurt, met de scheppende kracht zelf. Wanneer we ons in een spirituele praktijk engageren, is het dus van groot belang ons te behoeden voor haar individuele waarheid en daarin niet de hele universele waarheid te zien.

 


 

Sonia Erem – Izmir / Turkije


Ligt er aan de basis van uw filosofie en dialogen een bepaald concept van universele moraal?


Ook al kan filosofie ethische en morele waarden aanbrengen en zo tot een zekere voorbeeldige houding of voorbeeldig gedrag bijdragen, haar rol blijft toch vrij beperkt. Een filosofie kan naar een zekere levensvisie wijzen maar niet naar een unieke waarheid. Het zou anders haar filosofisch aspect verliezen. Wat ik als schrijver tracht aan te tonen, en hierin kunnen mijn filosofie en filosofie in het algemeen volgens mij een rol spelen, is dat alles wat bestaat, doordrongen is van een superieure intelligentie. Mijn werk is dus vooral gericht op de revelatie van het bestaan van een universele orde die de gehele schepping structureert. Meer dan op het promoten van een concept van universele moraal.