APRIL 2012

 

 

Pierre-Henry Conche – Namur / Belgique

 

Wat is, volgens u, de grondoorzaak van de morele malaise die de moderne mens vandaag kent?

 

Elke persoon is het slachtoffer van wat hij als juiste kennis beschouwt. De mens heeft daardoor gebrek aan begrip voor zijn ware aard en de manier waarop deze met zijn oorspronkelijke natuur in verband staat. Door zijn onbegrip vereenzelvigt hij zich met zijn beperkte kennis en verwart hij zichzelf met zijn ego. Dat roept een hele kettingreactie op van valse waarden in het leven die hij als de enige juiste beschouwt.

 


 

Izabella Szymborska – Gdańsk / Polen

 

Yin en Yang bestaat uit twee gescheiden delen. Staat het voor het dualisme of voor de eenheid in de wereld?

 

Het Yin en Yang symbool laat de twee grote krachten van het heelal zien: donker en licht, negatief en positief, vrouwelijk en mannelijk, deze tegenstellingen houden elkaar steeds in evenwicht. Het zwarte punt in het witte gedeelte en het witte punt in het zwarte gedeelte laten zien dat er geen enkel levend wezen bestaat dat niet de kiem van zijn tegendeel in zich bevat. Er bestaat geen mannelijk geheel zonder vrouwelijke elementen en geen vrouwelijke geheel zonder mannelijke eigenschappen. Mocht het zo zijn, zou er geen wisselwerking kunnen zijn en zouden beide dualiteiten voor altijd opgesloten zijn. Het is net deze wisselwerking die alle vormen van dualisme tot een grotere eenheid weet te brengen.

 


 

Mwai Odinga – Nairobi / Kenya

 

Denkt u dat een oorlog in sommige gevallen een gerechtvaardigde oplossing kan zijn binnen onze beschaafde wereld?

 

Ik keur elke vorm van geweld af en ik vind dat het in alle denkbare situaties vermeden kan worden.. Oorlog betekent de volslagen ontaarding van de mens en kan in geen geval beschouwd worden als beschaafd. Beschaving houdt respect voor anderen in, zowel op het persoonlijke vlak als op het terrein van meningsuiting. Over welke vorm van beschaving hebben we het anders als de basismaatstaven van zelfbeheersing en verdraagzaamheid niet vereist zijn?

 


 

Harald Jensen – Kopenhagen / Denemarken

 

Zal de universele cultuur van morgen eerder op een westers of op een oosters model lijken?

 

Wat een westerling van oosterse kennis kan leren en een oosterling van westerse kennis, is wat de kern van het fenomeen spiritualiteit is en hoe deze als universele realiteit haar plaats kan vinden binnen een universeel cultureel model.