APRIL 2013

 

 

Zanthe Georgiades - Chania / Griekenland


Waarom is er zoveel geweld in de wereld?

 

Het geweld in de wereld is het resultaat van onze neiging om groepen te vormen, of het nu gaat om nationale, religieuze, raciale of andere groeperingen. Deze groepen steunen op denkbeeldige verschillen, zodat kleinere groepen zich machten kunnen toe-eigenen. Het verdedigen van deze verschillen is de belangrijkste oorzaak van geweld aangezien elke groep slechts kan bestaan door de verschillen die hij naar voren brengt.

 


 

Pedro Gonzalez - Ciudad Guayana / Venezuela


Met grote bewondering heb ik uw boek gelezen dat voornamelijk gebaseerd is op dialogen. Wat is het geheim van een goede dialoog?

 

Een goede dialoog wordt bepaald door de wil van beide gesprekspartners om de waarheid te laten gelden voor alles. De ware wens om te leren manifesteert zich in de keuze van de deelnemer om te verdwijnen. Wanneer dit verlangen van nederigheid bij beide gesprekspartners aanwezig is, is er niet langer een spreker, noch een luisteraar, er blijft alleen observatie over, zonder meningen, zonder conclusies. Slechts twee geesten bij elkaar die samen trachten in te zien wat juist en waar is.

 


 

Christian Dufour - Namen / België


U heeft een uitgesproken voorkeur voor het intuïtief denken, boven het intellectueel denken. Maar is het niet het menselijk intellect dat ons gebracht heeft tot de staat van bewustzijn die we ​​nu kennen?

 

Zolang het denken gebruikt wordt als een verkenningsinstrument wordt het correct gebruikt. Wanneer we het gebruiken als enig beoordelingsinstrument, scheppen we divisies. Deze divisies creëren een dualiteit en geven dus aanleiding tot toekomstige conflicten. Wie op zoek is naar een evolutie van zijn bewustzijn, moet in staat zijn om met open geest te verkennen. Hij moet naar alle visies kunnen luisteren zonder ze te negeren of te accepteren. Wanneer we trachten een bepaald standpunt te verdedigen, afkomstig uit het intellect verworven voor onze verkenning, dan heeft deze verkenning geen betekenis en is er geen enkele evolutie van het bewustzijn mogelijk.

 


 

Nanako Takahashi - Nagoya / Japan


Zijn we vrij in onze keuzes?

 

Elke fase die we meemaken tijdens ons bewustzijnsproces bevrijdt ons een beetje meer. Elke keer dat we ons realiseren wat we echt zijn, los van onze gedachten, los van onze emoties, en werkelijk los van het verleden dat ons gevangen houdt, zijn we in staat om het geweld te zien dat ons omringt maar ook de liefde die alom aanwezig is. Onze keuzes worden dan steeds minder beïnvloed door ons karakter en primitieve verlangens. De vrije wil is dus meer een progressieve verovering van onze autonomie om te kiezen dan een ​​definitief, vast en beperkt keuzepotentieel.