AUGUSTUS 2010

 

 

Melvin Bakandika – Toronto / Canada


Staat het karakter waarmee we geboren zijn vast of kan het veranderen?


Gewoonlijk wordt de menselijke persoonlijkheid als een vastliggend geheel gezien. Mensen hebben herkenbare persoonlijkheden, gedragen zich op een bepaalde manier en veranderen in de loop van de tijd vaak nauwelijks. Maar dit beeld kan niet juist zijn want als een mens vast en onveranderlijk zou zijn in absolute zin, zou een spirituele evolutie onmogelijk worden. Integendeel, de mogelijkheden om onze persoonlijkheden te veranderen, zijn onbegrensd. Net als alle dingen is ook ons karakter afhankelijk van de omstandigheden waaraan het blootgesteld wordt. En we weten dat alle dingen veranderen zodra de omstandigheden waarvan ze afhankelijk zijn, veranderen of ophouden te bestaan. De essentie van ons menselijk wezen is dat we een voortdurend veranderend stelsel van gewoontes zijn. Elke keer als we een bewuste daad verrichten, wordt een bepaalde intentie versterkt en elke keer als we de verleiding om een bepaalde daad te doen, weerstaan, ondermijnen we de neiging daartoe. Dat geeft aan dat ons karakter van moment tot moment verandert.

 


 

Gaby Valenzuela – Chicago / Illinois

 

Wat is uw mening over het steeds toenemend aantal boeken over zelfontwikkeling?


Laten we zeggen dat ik eerder gematigd ben. In de eerste plaats omdat ik er weinig heb gelezen. En zelfs als zulke boeken voor sommigen nodig zouden zijn, lijken ze me eerder een welzijn dan de waarheid na te streven, een soort illusionair geluk eerder dan wijsheid. De meningen hierover zullen waarschijnlijk verdeeld zijn maar zelf verkies ik liever een waarheid die kwetst dan een illusie die goed aanvoelt. Het ware geluk is voor mij een geluk in wijsheid en kan alleen bereikt worden door een denkwerk over de ware dingen. Persoonlijk houd ik me noch met theorieën, noch met concepten bezig. Ik schrijf alleen vanuit persoonlijke observaties. Wat ik schrijf, is misschien door anderen eerder verwoord maar ik heb deze waarheden zelf ontdekt en het is deze weg van zelfontdekking die ik iedereen aanraad.

 


 

Emin Cubuk – Istanboel / Turkije


Hoe kunnen we vrij zijn van onze conditioneringen als ze in ons geheugen zitten?

 

Ons denken reageert steeds vanuit wat in ons geheugen vastgehouden wordt. Vanuit het geconditioneerde stuk van ons bewustzijn. Dat betekent dat elke gedachte die we hebben door het verleden wordt gevormd en dus dat geen enkele gedachte ooit helemaal nieuw kan zijn. Het kan een optelsom zijn van twee verschillende gedachten waar niemand eerder aan gedacht heeft. Maar ook zulke gedachten ontstaan uit het verleden en dus uit onze conditionering. Werkelijk iets heel nieuws kan alleen ontstaan als we onszelf vrij maken van die inhoud uit het verleden. Dit betekent niet dat de inhoud dan uit ons bewustzijn verdwenen is maar eenvoudigweg dat het ons bewustzijn niet domineert. Dit vermogen van inzicht heet intuïtie. De meesten onder ons waarderen dit vermogen niet genoeg. Ze zijn zo gehecht aan het functioneren via gedachten dat ze niet openstaan voor een andere wijze van observatie en perceptie. Dit houdt het verleden in stand en dus ook hun conditionering.

 


 

Sylvie Frasca – Aosta / Italië


Is spiritualiteit iets dat men ervaart of eerder een intellectuele oefening?


Intellectueel begrijpen kan nooit een vervanging zijn voor bewustwording, maar ervaren zonder passende vorm van intellectueel begrijpen is vaak misleidend. De spirituele weg is dus ook een weg van kennis en intellect. Een weg waarop we leren inzien dat de wereld een enorme legpuzzel van stukken is die naadloos in elkaar passen, dat het een gestalte is die we in onze taal en ons denken om praktische redenen in deeltjes opsplitsen. Maar in werkelijkheid bestaan er geen losse deeltjes want de wereld is een grote stroom energie waar we integraal deel van uitmaken. Dat inzicht helpt ons bij het loslaten van oppervlakkige behoeftes en bij het inzetten van onze energie voor hogere doelen, zowel op intellectueel als op spiritueel vlak.

 


 

Ben Bredo – Maastricht / Nederland


Hoe ziet u de relatie tussen negatieve emoties en het ego?


Negatieve emoties komen voort uit begeerte, gehechtheid, haat, trots, afgunst en nog meer mentale factoren die ons ego vormen, een ego waarmee we ons identificeren en dat we vaak tot iedere prijs willen beschermen. De gehechtheid aan ons ego is een feit, maar het ego op zich heeft geen enkel werkelijk bestaan. Het bestaat nergens en op geen enkele manier als entiteit maar het belet ons wel de ware aard van de dingen te herkennen. Deze onwetendheid is dus de eigenlijke oorsprong van onze negatieve emoties. Ze brengt een breuk tussen “onszelf” en “anderen”. Uit deze afwisselende aantrekking en afstoting komt een stroom verstorende gedachten en emoties voort, die worden vertaald in woorden en daden en vormen ons lijden. Daarom is het ontdekken dat het ego slechts ingebeeld wordt een geweldig bevrijdend proces.

 


 

Ewa Chambovey – Genève / Zwitserland


Welk geloof of welke weg zou u adviseren aan iemand die de wens koestert spiritueel te evolueren?


Er bestaat geen weg die voor iedereen geldend is. Deze kennis zou de mensheid veel lijden en tragedie bespaard hebben. Iedereen begint op het spiritueel pad vanaf het punt waar hij of zij zich bevindt. Met een eigen karakter, specifieke begaafdheden, een intellectueel vermogen en verschillende overtuigingen. We kunnen allemaal een weg vinden die ons in staat stelt aan onze denkwijze te werken en ons langzaamaan te bevrijden van ons ego, een weg waarop we de ware aard van onze geest en van onze gevoeligheid gewaar kunnen worden. Wat wel algemeen geldend is voor mensen die zich op het spiritueel pad wensen te begeven en willen evolueren is de motivatie om ons hele wezen te veranderen om anderen te kunnen helpen zich vrij te maken van hun lijden. Door deze altruïstische houding aan te nemen, worden we eerst geconfronteerd met onze onmacht tegenover het lijden van anderen. Daardoor ontstaat de wens ons te vervolmaken en die onmacht te verhelpen en begeven we ons op een spirituele weg die we zelf uittekenen en die daardoor uniek is.

 


 

Srisuda Suksomklang – Khorat / Thailand


Welke mensen of persoonlijkheden beschouwt u als voorbeeldig?


Ik hecht meestal weinig waarde aan de naam of de faam van een persoon. Ik bedoel daarmee aan de omvang van zijn of haar bekendheid. Waar ik vooral aandacht aan schenk, is de geestkracht van een persoon. Waar ik veel aan heb gehad, zijn de wijzen - laat ik ze zo noemen - die ik heb mogen ontmoeten. Ze straalden een natuurlijke kracht uit die waarneembaar was voor iedereen die met hen in contact kwam. Wat ik bij elk van hen kenmerkend vond, was dat er geen spoor ego te ontdekken viel. Onder ego versta ik het element dat egoïsme en egocentriciteit in de hand werkt. Hun geestkracht was afkomstig van een innerlijke kennis en gaf hen een sereniteit en een vrijheid die ik als een onverstoorbare zekerheid ervoer.