AUGUSTUS 2012

 

 

Grace Medeiros – Montreal / Canada

 

Er bestaan talloze mythes over de oorsprong van het leven en over het leven na de dood. Wat is uw persoonlijke kijk?

 

Mythes over de oorsprong van het leven zijn van alle tijden. Deze verhalen verschillen van elkaar afhankelijk van de cultuur waarin ze verspreid worden, maar wat ze gemeenschappelijk hebben is dat ze spraken over een tijdperk van vrede waarin mensen liefde voor elkaar voelden en het leven volmaakt was. Elke mythe geeft een eigen versie van hoe dit tijdperk ten einde kwam en vaak wordt de mythe een geloof. Het verhaal op zich is van weinig belang; wat we ervan kunnen onthouden is dat liefde verbroken werd en dat diep in het hart van elk levend wezen de herinnering zit aan hoe liefde eigenlijk is.

 


 

Jose Garcia Lloret – Parijs / Frankrijk

 

U lijkt te pleiten voor een beschaving die het natuurlijke bevordert. Gaat u ervan uit dat we zonder regels of wetten kunnen leven?

 

Wetten en regels zijn de laagste vormen van bestuur. Maatschappijen waaraan veel wetten worden opgedrongen verliezen hun natuurlijke staat van eenvoud. De geschiedenis leert ons dat regels voor recht en juist gedrag alleen maar de autoriteit versterken. In systemen met veel verplichtingen zijn mensen steeds minder in staat om voor zichzelf te denken. Het maken van wetten zou tot een minimum moeten worden beperkt omdat het zowel de vrijheid van het volk als van het individu verstoort.

 


 

Solsiree Catalan – Rancagua / Chili

 

We ervaren het leven via de materiële wereld. We weten nochtans dat liefde meer is dan vorm alleen. Is de mens wel in staat te weten wat liefde werkelijk is of is hij gedoemd om steeds weer nieuwe illusies te creëren gebaseerd op wat liefde zou moeten zijn?

 

Materie is veranderlijk, terwijl liefde onveranderlijk is. Het leven zoals we dat binnen de materiële wereld waarnemen, is een wordingsproces waarin niets blijvend is. Wie de liefde wil benaderen, moet dus zijn aandacht richten op wat onveranderlijk is. Maar, en dat maakt het proces ingewikkeld, de mens ervaart de wereld via wat veranderlijk is. Liefde blijft nooit in dezelfde vorm, daarin vergaat ze. Aan ons dus om, door de vorm heen, dat wat puur en zuiver is te herkennen zodra ze verschijnt. Dat kunnen we wanneer we in een toestand van bewustheid verkeren zonder scheiding tussen onszelf en de andere.

 


 

Roula Stavrou – Nicosia / Cyprus

 

Het is duidelijk dat we ons in het universum bevinden. Maar wordt er ook niet gezegd dat het universum zich in ons bevindt. Kunt u dat toelichten?

 

Hoe meer we in staat zijn te begrijpen wat de mens werkelijk is, hoe meer we onze verbondenheid met het veel grotere universum kunnen vaststellen. Hoe meer we onze spirituele intelligentie ontwikkelen, hoe meer we ervan bewust worden dat alles met elkaar samenhangt en hoe intelligenter het universum aandoet. Het universum geeft ons steeds terug wat wij het geven, alleen eindeloos meer.