AUTEUR

 

Alex Mero is geboren in België in 1969 en groeide op in Brussel. Al vroeg werd duidelijk dat hij een gepassioneerde wereldreiziger zou worden. En, een groot waarnemer van de wereldwijde culturele diversiteit. Hij raakte in de loop der jaren steeds meer en meer gefascineerd door alle levenswijzen en levenspercepties waarmee hij kennis maakte. Vandaag deelt deze schrijver zijn ervaringen via de inspirerende literaire stijl: Filofictie.

Filofictie ontstaat vanuit de erkenning van de talrijke culturen en levensbeschouwingen van de wereld waarin we leven. Deze literaire stroming baseert zich op dialogen die ons helpen om te gaan met andere denkwijzen. Filofictie moedigt ons aan om aandacht te hebben voor de grenzen die ons definiëren en om via deze grenzen te communiceren.

Alex Mero biedt zijn publicaties aan in verschillende talen om zo zijn literatuur voor elk van ons toegankelijk te maken. Hij werkt ook actief mee aan educatieve programma's in ontwikkelingslanden en aan verschillende projecten die de interculturele dialoog bevorderen.