De Gift van de Vrije Keuze

 

 

De wetten van het universum gelden voor ons allemaal, van de belangrijkste wet van oorzaak en gevolg tot de meest fundamentele fysische wetten. Wat ons onderscheidt en wat onze uniciteit schept, is onze persoonlijke verbinding met het Goddelijke.

 

We moeten ons weinig zorgen maken over de goede werking van deze universele wetten en cycli. Ze zorgen wel voor zichzelf. Wat van groter belang is, is hoe we deze wetten van het universum belichamen. Dat doen we door gebruik te maken van onze vrijheid van keuze.

 

Er bestaat geen twijfel over het feit dat elke keer dat we een keuze maken, er een consequentie aan kleeft. Dat is een universele waarheid. M.a.w. een realiteit die voor ieder van ons geldt, overal en op elk moment.

 

We weten dat we de kwaliteiten van de consequenties kunnen beïnvloeden door bewuster te worden van onze intenties. En we weten ook dat we vrij zijn om onze intenties te bepalen. Dat op zich geeft aan dat we allemaal een intens intieme relatie hebben met het goddelijke.