DECEMBER 2010

 

 

Jean Louis Bonnet – Libourne / Frankrijk

 

Welke culturele of religieuze waarden wenst u te promoten?

 

Tijdens mijn vele reizen heb ik geleerd de grote variëteit van geconditioneerd gedrag te herkennen. Deze lessen gaven me een ruimere blik op de wereld en toonden me hoezeer culturen en religies gemanipuleerd worden. Ik nam allerlei soorten manipulaties waar die steeds als doel hebben concepten over te dragen waar groepen mensen zich in kunnen terugvinden en waar ze zich mee kunnen identificeren. Deze verschillende typen autoriteiten trachten onze aangeboren kennis te verdoezelen zodat mensen blijven handelen met slechts een heel beperkt bewustzijn van hun oneindige vermogens. Dit is volkomen in strijd met mijn streven naar een bevrijding van elke type van conditionering. Het spreekt dus vanzelf dat ik me met geen enkele cultuur, nationaliteit of godsdienst kan associëren. Ik zoek daarom geen aansluiting bij een beweging en ik heb niet de bedoeling om wie dan ook van mijn eigen visie te overtuigen. Mijn enige ambitie is een leven te leiden dat in het teken staat van de grote interculturele verscheidenheid die onze wereld kent en mij verder engageren om mijn lezers dichter bij een vrij en spiritueel geweten te brengen.

 


 

Ana Jiménez Vargas – Medellin / Colombia

 

Ziet u wetenschappelijke of kunstzinnige creativiteit als een logisch gevolg van de redenering of eerder als de verschijning van iets mysterieus?

 

Creativiteit, in haar fundamenteel begrip, is vergelijkbaar met de geboorte van een pasgeborene. Een ware schepping is de verschijning van iets geheel nieuws binnen de fysieke en materiële dimensie die we waarnemen. Het kan dus niet het resultaat zijn van alleen logisch redeneren. Creativiteit kan alleen plaatsvinden na een diepgaand inzicht van iets dat voorheen onbekend was. Het vereist een intuïtief vermogen om een sprong te kunnen maken in het domein van het mysterieuze voordat het kan worden opgenomen in het domein van het bekende.

 


 

Mourad Messaoud – Bizerte / Tunesië

 

Kunt u ons vertellen hoe u het eindpunt van de zoektocht naar zelfkennis ziet?

 

Ik zou eerst willen definiëren wat ik versta onder een zoektocht naar zelfkennis: het is een introspectieve vraagstelling gevolgd door een diepgaande overdenking van elk van onze overtuigingen. Zelfkennis is dus een individuele analyse van onze persoonlijkheid. Een onderzoek dat uitwijst dat onze persoonlijkheid opgebouwd is uit verschillende maskers. De zoektocht naar zelfkennis is feitelijk een tocht door de maskers heen, die ons gevangen houden. Het eindpunt van deze vraagstelling kan dan ook geen andere uitkomst hebben dan een bevrijding van deze maskers. Een verlossing die ons, op termijn, leidt naar een dimensie waar er geen zelf is, waar er geen ego meer is, alleen een leegte. Een dimensie waar stilte en helderheid heersen en waarin we een perfecte staat van contemplatie van de realiteit kunnen bereiken.

 


 

Joaquín Teló – Elche / Spanje

 

Uw roman is bovendien ook een menselijk avontuur beleefd door de natuurlijke elementen. Een natuur die vandaag bedreigd wordt en daarmee ook het hele bestaan. Welke oplossing ziet u hiervoor?

 

Het antwoord op uw vraag kan in enkele woorden worden samengevat: we moeten de menselijke hebzucht heroverwegen. Als we naar de geschiedenis kijken, zien we dat de mens lang in harmonie met de natuur heeft geleefd. Daarna is hij zich meester van de natuur gaan wanen en heeft hij zich alle rechten toegeëigend deze te exploiteren uit eigenbelang. Om zijn welvaart te vergroten, is hij er op een verwoestende wijze mee omgegaan, met de zorgwekkende gevolgen voor onszelf en voor de toekomstige generaties. Aangezien de menselijke hebzucht geen grenzen kent, begon de aarde te reageren want, gelijk ons lichaam, is onze planeet een biologisch organisme dat op een complex evenwicht is gebaseerd. Een evenwicht dat nu uit balans is. Deze disbalans in de natuur is een direct gevolg van de disbalans in onze eigen natuur. Het vinden van evenwicht in onszelf zal leiden tot het herwinnen van het evenwicht in de natuur. We moeten daarom de draagkracht analyseren van handelingen en gedragingen die voortvloeien uit het bevredigen van de grenzeloze verlangens van de menselijke hebzucht en deze handelingen en gedragingen aanpassen aan de mogelijkheden van een planeet die wel haar grenzen heeft.

 


 

Nicole Peng – Kuala Lumpur / Maleisië

 

Welke meditatietechniek raadt u aan?

 

De meditatie die ik beoefen is niets anders dan een daad van bevrijding die geen specifieke werkwijze of techniek vereist. Het is een staat van bewustzijn die het ons mogelijk maakt het ware te observeren in tegenstelling tot het aannemen van wat we denken dat het ware is. Ze wordt als een houding van louter contemplatie beleefd. Het gaat om een ervaring waarin we waarnemen wat er is, zonder trachten na te denken of te rationaliseren. Er moet dus geen enkele inspanning geleverd worden, geen enkele intentie aan de dag worden gelegd. Het gaat om een toestand van aanwezigheid met volle aandacht en spontaniteit met de omringende wereld en met onszelf. Het is tegelijk een ervaring van blijvende voldaanheid, maar ook een ervaring van de grootste eenvoud die wij kunnen beleven. En juist daarin ligt de grootste moeilijkheid.