DECEMBER 2012

 

 

Carol Giron – La Habra / California


Heeft u ooit al het oneindige gevoeld?

 

Inzicht krijgen in het oneindige is geen gemakkelijke opdracht omdat onze gebruikelijke denkpatronen alles wat we waarnemen steeds in de tijd van elkaar scheiden. En dat ondanks het feit dat we weten dat het bestaan buiten ons tijdsconcept ligt, verder dan elke theorie en zelfs verder dan het denken. Inzichten over wat het oneindige werkelijk is, kan alleen intuïtief verkregen worden, via een proces waarin verleden en toekomst geen betekenis hebben, via een proces dat ons toelaat in te zien dat het bestaan feitelijk niets anders is dan dat wat er nooit eerder is geweest.

 


 

Fjodor Vygotski – Moskou / Rusland

 

Als we tijdens onze slaap of in andere omstandigheden het gevoel ervaren uit ons lichaam te treden en ergens naartoe te reizen, wie of wat reist er dan?

 

We beschikken allemaal over een bewustzijn dat, ondanks dat het in het lichaam zit en zich met het lichaam identificeert, er geen deel van is. Ik spreek over een bewustzijn dat kan waarnemen zonder gebruik te maken van lichamelijke organen. Het is een bewustzijn waarmee we boven ons lichaam kunnen uitstijgen en dat het mogelijk maakt gebieden binnen te gaan die voorbij de fysieke wereld liggen.

 


 

Ernesto Jaramillo – Guayaquil / Ecuador


Hoort God alle gebeden, en zal Hij een dag hieraan gehoor geven?

 

Laten we even inbeelden dat God alle gebeden zou aanhoren en ook alle verzoeken zou inwilligen; gebeden die we natuurlijk houden vanuit onze uiterst beperkte visie op de wereld. Mocht God toegeven aan de smeken en grillen van de mensen en gehoor geven aan al deze gebeden, dan zouden we natuurlijk spreken van een God van ongekende zwakte. We zouden deze God natuurlijk ook onmogelijk mogen en kunnen vertrouwen. Nee, veel mensen begrijpen God verkeerd als ze Hem slecht een menselijke visie toedichten.

 


 

Daniyal Shokay – Astana / Kazachstan

 

Wat is een intuïtieve waarneming, en met welk doel ervaren we deze?

 

Het gaat om een waarneming die plaatsvindt voordat het verstand benoemt of interpreteert wat wij zien of horen. Deze type waarnemingen vinden plaats bij alerte aandacht waarbij de gewone stroom van gedachten onderbroken wordt. Een fase waarin we ons even bevrijd voelen van het ego en ons op een bepaalde frequentie bevinden waarbij we een innerlijke verbinding voelen met een intelligentie die ons overstijgt. Intuïtieve waarnemingen geven ons inzichten over onze persoonlijke levenspad. De meest bijzondere eigenschap van en intuïtieve waarneming is dat ze verkregen wordt zonder dat daar inspanningen of intellectuele oefening voor nodig is.