DECEMBER 2013

 

 

John Barnes - Milwaukee / Wisconsin

 

De Non-Dualistische visie stelt dat het lijden haar oorzaak vindt in onze verlangens. Maar hoe kunnen we een leven leiden zonder verlangens?

 

Er is niets mis met verlangens op zich. Waar we rekening mee moeten houden is met hun kleinheid en met de opofferingen die we moeten maken om ze te bevredigen. Door toegewijd te proberen alles wat onze spirituele evolutie beperkt weg te halen, verenigen we al onze verlangens om tot één groot verlangen: het verlangen om één te worden met liefde, de moeder van alle verlangens. Wat de aard van een verlangen ook mag zijn, elk verlangen is een uitdrukking van het grootste verlangen: het vol ervaren van Liefde.

 


 

Noam Rosendaal - Jeruzalem / Israël

 

Ik weet uit ervaring dat intuïtie ons beter kan voorbereiden op wat er komen zal. Hoe kan ik anderen uitleggen hoe het precies in zijn werk gaat?

 

Wanneer we de weg van intuïtieve inzichten volgen, dringen we door in een andere dimensie. Binnen deze dimensie worden we bewuster van de universele orde die er is tussen alle dingen. We zijn dan ook beter in staat om de patronen van de wet van oorzaak en gevolg te herkennen. Deze bredere kijk laat ons bij wijze van spreken de tijdsdimensie doorkruisen wat ons in staat stelt beter ingesteld te zijn op onverwachtse veranderingen voordat ze zich openbaren.

 


 

Trofim Letov - Novosibirsk / Rusland

 

Naar welk politiek systeem gaat uw voorkeur uit? Welk systeem kan werkelijk een verschil maken in deze wereld?

 

De wereld kan niet gered worden door een autoriteit die zelf deel uitmaakt van deze wereld. Alleen wie dieper kan kijken dan de chaos en de tegenstrijdigheden van de wereld, kan de wereld werkelijk helpen verbeteren. Er bestaat hiervoor geen methode. Wel is er een vorm van energie waarvan mensen zich tot dusver nog niet voldoende bewust zijn geworden. De redding van deze wereld, die door conflicten wordt verscheurd, hangt ervan af of we de bron van deze energie kunnen vinden en of we hier meer uit kunnen putten. Deze bron van energie is de oorsprong van alle energieën, ze is onuitputtelijk. Wanneer de mensen werkelijk de voordelen van deze bron zullen inzien, zal er meer vrede en harmonie op aarde komen. Pas dan zal men over een werkelijke verandering kunnen spreken, de transformatie van het menselijke wezen.