FEBRUARI 2012

 

 

Bernard Gaboraud - Montpellier / France

 

De identiteit van een groep of persoon wordt bepaald door zijn raciale en culturele kenmerken. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze kenmerken geen basis vormen voor racistische vooroordelen?

 

Het is zelden gepast om individuele oordelen te vellen over specifieke groepen op grond van ras, nationale of culturele kenmerken. Het is veel raadzamer om onze aandacht te richten op de waarden die elk individu afzonderlijk bezit. De enige fundamentele verschillen tussen mensen liggen in hun ambities en in de waarden waarop ze zich baseren om deze te bereiken. Elk van ons moet dus worden erkend door de uniciteit van zijn wezen en niet door zijn uiterlijke kenmerken.

 


 

Jenette Peterson - Dallas / Texas

 

Welke link kunnen we vaststellen tussen uw filofictie en de realiteit?

 

Filofictie is een literair genre dat door middel van dialogen naar een immateriële wereld leidt waarin het denken van de lezer zich kan ontplooien. Ik probeer via dit genre een evenwicht te creëren tussen filosofie en spiritualiteit aan de ene kant en gedachten en emoties aan de andere kant. Ik schrijf vanuit mijn eigen onderzoek en observaties en ik tracht niet alles rationeel te benaderen. Ik verkies een leerproces dat zich met de innerlijke kennis verenigt omdat het aannemen van een theorie of een concept vaak een einde maakt aan de ondervraging en een verzet creëert tegen elke nieuwe realiteit. Ik ijver naar een rechtstreekse observatie van de werkelijkheid en geen gefragmenteerde, een perceptie die buiten theorieën en intellectuele concepten ligt.

 


 

Kelly Van Wert - Brisbane / Australië

 

Bestaat er binnen het proces van onthechting niet het gevaar dat we onverschillig worden?

 

Wanneer we ons bewust worden van de vluchtigheid van elke situatie beseffen we tegelijkertijd de vergankelijkheid van alle verschijningen. Zowel de aangename als de minder aangename. De onthechting die daarop volgt is een logisch resultaat maar betekent niet dat we minder genieten van het goede dat het leven te bieden heeft. Bewust worden van de onvermijdelijkheid van verandering en deze ook aanvaarden laat ons toe beter te genieten van de genoegens van het leven zolang ze duren, wetend dat ze allemaal tijdelijk zijn.

 


 

Dhara Kothari - Mumbai / India

 

Als we de belangrijkste godsdiensten op een rij zetten: Christendom, Islam, Jodendom, Boeddhisme en Hindoeïsme. Welk geloof is volgens u het meest spirituele?

 

Een geloof is een verzameling gedachten die beschouwd kunnen worden als een absolute waarheid. Daarentegen uit onze innerlijke kracht zich door een voortdurende vernieuwing. Geloof kan dus niet als een onveranderlijk leidend beginsel beschouwd worden. Godsdiensten vervallen vaak tot geloof en gebruiken, die vervolgens herleid worden tot gewoonten en deze gewoonten worden dan van generatie op generatie overgeleverd. Spiritualiteit heeft niets met geloof te maken, maar alleen met een bewustzijnstoestand. Hoe meer we onszelf met ons geloof identificeren, des te meer we afgesneden raken van de spirituele dimensie in onszelf. De spirituele weg is dus veel eerder een weg van bevrijding van theorieën, dogma’s en geloofsovertuiging.