JANUARI 2011

 

 

Sophie Chammas - Beiroet / Libanon

 

De virtuele wereld dringt steeds meer door in de echte wereld en dat leidt tot belangrijke veranderingen. Ook de literaire wereld ontsnapt daar niet aan. Hoe ziet u de rol van schrijvers in de toekomst?

 

Het is duidelijk dat de boekenmarkt door e-books en de nieuwste technologieën aanzienlijk overhoop wordt gehaald. Sommige schrijvers bieden al hun eigen boeken al aan via het Web, meestal tegen een vergoeding. Maar Internet is meer dan alleen een vitrine alleen. Het Web is ook een plaats van uitwisseling, een kanaal via welk de dialoog tussen de auteur en zijn lezers zonder intermediair plaats kan vinden. We zullen dus steeds meer nieuwe lezersgroepen en gemeenschappen met dezelfde interesses zien ontstaan. De leden van deze netwerken zullen interacties ontwikkelen niet alleen met de schrijver, maar ook met de andere leden van deze virtuele gemeenschappen. Deze ontwikkeling betekent vermoedelijk de verdwijning van de traditionele literatuurmarkt, al zal er altijd wel een plaats voor de promotie- en publicatiemarkt overblijven. Auteurs en uitgevers zullen dus hun relaties op deze ontwikkeling moeten afstemmen. Het spreekt vanzelf dat ook uitgevers virtuele tools als communicatiemiddel zullen gebruiken en zich op een creatieve en commerciële wijze aan de nieuwe technologieën zullen aanpassen.

 


 

Mark Smith - Johannesburg / Zuid-Afrika

 

Wat denkt u in het algemeen van milieubewegingen?

 

Ik ben blij dat deze bewegingen bestaan al ben ik me er van bewust dat niet al hun leden dezelfde motivaties hebben. Wat de mens vooral nodig heeft om de natuur te leren eerbiedigen, is het tonen van aandacht voor wat de natuur beleeft en zo gevoeligheid met de eigen natuur terugvinden. Ik onderschat zeker niet de weldaden van goed opgezette initiatieven en de positieve resultaten die ze kunnen hebben op het milieu en op ons gedrag. Maar een contact met de natuur dat uitsluitend intellectueel is, kan alleen maar leiden tot een rationele relatie met de natuur. Een zintuiglijke relatie daarentegen geeft ons een blijk van contemplatie en maakt ons ervan bewust dat er geen scheiding is tussen mens en natuur. Deze contemplatieve vorm van bewustzijn bezit een waarde van universeel inzicht, dat alle rationele waardesystemen ver overstijgt. Ik hoop dat er een dag komt waarop geen enkele wetgeving ter bescherming van het ecologisch evenwicht nog nodig zal zijn. Hiermee uit ik mijn wens dat respect voor de natuur een aangeboren eigenschap mag worden voor de nieuwe generaties.

 


 

Fabrice Levy - Rijsel / Frankrijk

 

Hoe verklaart u de kracht van illusies: de valse waarheden die ten grondslag liggen aan onze driften en aan de meeste van onze verlangens. Met andere woorden, wat belet ons om helder te zien?

 

De wereld van illusie bezit de kracht van fascinatie die ons ervan weerhoudt de werkelijkheid te zien zoals die is. Dat is te wijten aan ons fragmentarische denken. Om dit op te lossen, moeten we uit onze gewoonlijke denkwijze stappen en op een meer intuïtieve wijze datgene wat er achter de wereld van verschijningen schuilt, leren waarnemen. Het vergt dus een heel andere wijze van gewaarwording. Maar het dwingt ons vooral vraagtekens bij onze zekerheden te zetten en de juistheid ervan te controleren. Wat blijkt is dat velen van ons geen afstand willen doen van hun overtuigingen en gewoonten. Vooral dit gebrek aan een wil tot verandering zorgt ervoor dat wij onszelf in de waan houden en in het onrealistisch blijven volharden.

 


 

Andrea Wurth - Stuttgart / Duitsland

U besteedt het grootste deel van uw tijd aan uw twee passies: reizen en schrijven. Twee activiteiten die niet worden betaald. Mag ik u vragen waar u van leeft?

Ik heb altijd een passie voor het reizen gehad en op jonge leeftijd al realiseerde ik me dat niets anders mij intenser het leven zou laten voelen. Ik heb de ziel van een nomade en een enorme behoefte aan ontdekking. Ik heb nooit andere grote behoeften gehad in mijn leven omdat niets materieels of vermakelijks mij dezelfde voldoening kon geven. Na jaren in Andalusië te hebben gewoond, ontstond er een nieuwe passie, mezelf aan de literatuur wijden. Natuurlijk in combinatie met mijn eerste passie. Tegenwoordig beoefen ik deze twee passies in voltijd uit en zelfs als deze twee activiteiten me geen geld opbrengen, voel ik niet dat ik iets tekortkom. Ik ben omringd door vrienden over de hele wereld en ik weet dat deze mensen waardering hebben voor de ambitie die mijn werk heeft en voor mijn verlangen om mijn ervaringen te delen.

 


 

Abebah Adi - Bandung / Indonesië

 

Denkt u dat het mogelijk is om een nieuwe gedachtestroom te scheppen op basis van ideeën verwoord in een roman?

 

De kracht van verandering kan in verschillende vormen geuit worden. Ook in de literaire vorm. Elke roman is in feite een schuilplaats voor de gevoeligheid van de lezer. Vele zijn het voor korte tijd, andere zijn het voor langere periodes. Maar enkele, die we als uitzonderlijke boeken kunnen bestempelen, hebben de kracht om lezers te blijven fascineren over de hele wereld. Deze romans hebben het vermogen om het bewustzijn van de lezer te verlichten en leven te schenken aan nieuwe gedachtestromen.