JANUARI 2012

 

 

Mina Kaur - Londen / Engeland

 

Wanneer kunnen we spreken van een rijk en vervuld leven?

 

Ons leven kan als uitzonderlijk bestempeld worden wanneer we onze gevoeligheid, onze goedheid en ons gevoel van eenheid met alle andere levens ontwikkelen. Een leven waarin we ons spiritueel ontwikkelen. Niet dat we geen aandacht mogen hebben voor ons materieel comfort maar daar te veel de nadruk op leggen, leidt tot een grote leegte. Spiritualiteit daarentegen verbindt ons met ons innerlijke wezen en biedt ons een rijker leven. Met meer overvloed en meer helderheid. Wie zich op een spiritueel pad bevindt, stagneert niet en klaagt niet want hij weet dat hij alle oplossingen in zichzelf heeft. Hij ziet zijn leven niet als een aparte entiteit maar als een onderdeel van een universeel bewustzijn. Iets dat hij gemeenschappelijk heeft met alle levende wezens door de hele evolutie heen.

 


 

Patrizia Messina - Bari / Italië

 

Waar op de wereld voelt u zich thuis?

 

Het zal misschien paradoxaal klinken maar dat gevoel draag ik steeds in mij wanneer ik reis. Ik begin dat " thuisgevoel " te ervaren zodra ik op het punt sta alweer af te reizen op zoek naar nieuwe schatten. Wanneer ik een plan opmaak om naar een onbekend land af te reizen op zoek naar nieuwe zielen, nieuwe natuurwonderen en nieuwe ervaringen die mij kunnen helpen alweer een beetje meer zicht te krijgen op het grote mysterie van het leven. Sinds mijn kindertijd ben ik me van deze missie bewust: de wereld afreizen en universele boodschappen vergaren. Alsof het lot mij vanaf de geboorte aangewezen heeft om wat ons allen verbindt in kaart te brengen. Reizen heeft voor mij geen ander einddoel dan nieuwe deuren te openen van het “grote thuis” dat het universum is.

 


 

Dhanya Manoj - Pune / India

 

Hoe kunnen we intuïtie omschrijven? En hoe kunnen we het intuïtief denken van het gewone denken onderscheiden?

 

Intuïtie is het vermogen dat we allemaal hebben tot een weten dat voorbij de rede gaat. Een rechtstreekse toegang tot het collectieve onbewuste of met andere woorden tot het universele erfgoed van de mensheid sinds zijn oorsprong. Een aangeboren kennis die tot een onmiddellijke kennis van al onze creatieve bronnen leidt. We moeten ons ervoor behoeden om intuïtie met emotie te verwarren. Emoties worden veroorzaakt door de instincten van het lichaam en de geconditioneerde geest. Intuïtie daarentegen gaat vooraf aan het denken en manifesteert zich in heldere gevoelens die steeds in een perfecte relatie staan tot de situatie waarin we ons bevinden.

 


 

Natasja Boomsma - Enschede / Nederland

 

Welke rol geeft u aan de stilte?

 

Stilte biedt gunstige voorwaarden aan het denkwerk. De stilte is geen doel op zich, maar het helpt ons om onze beperkte visie op de werkelijkheid te ontstijgen. Door onszelf open te stellen aan de stilte zijn we beter in staat de gebruikelijke impulsen van onze geest geleidelijk te laten verdwijnen. Zodra een innerlijke stilte bereikt wordt, kan de geest tot rust komen en worden we ons beter bewust van onze eigen complexiteit. De ware rol van de stilte is dus ruimte bieden aan de verbeelding. Het denken wordt dan meer intuïtief en nodigt ons uit in een dimensie waar alles onafscheidelijk en complementair blijkt te zijn.