JANUARI 2013

 

 

Angelica & Angelina – Brussel / België

 

In uw eerste roman schrijft u over een liefdesrelatie tussen twee spirituele partners. Kunt u zo’n liefdesrelatie tussen een man en een vrouw beschrijven?

 

Om een spirituele relatie te kunnen overwegen, moet er al een sterke basis van liefde aanwezig zijn bij beide partners. Beiden moeten over een vermogen van intimiteit met zichzelf beschikken en een gezonde dosis harmonie kennen tussen hun eigen innerlijke dualiteit. Het paar moet zijn liefdesleven overwegen zonder noodzaak te voelen om macht over de ander uit te oefenen en vooral zonder te verwachten dat de ander voor de liefde moet zorgen. Zo’n relatie wordt dan een genezingsproces, een keuze om eigen pijnen en letsels te ervaren en te overstijgen. Men kan niet van een ander houden zonder onze eigen pijn te erkennen. Als dit punt eenmaal bereikt is, ontvouwt de liefde zich door de Goddelijke Bron en spreekt men van onvoorwaardelijke liefde. Een liefde die twee partners verenigt door zich in al haar grootsheid en schoonheid aan te bieden, ongeacht het gewicht en de schaduwen die haar eerder bedekten.

 


 

Ulrike Hoffmann - Frankfurt / Duitsland


Hoe kunnen we een andere dimensie ervaren dan de fysieke dimensie waarin wij leven?

 

Het is mogelijk om andere dimensies te ervaren in de Stilte of tijdens onze slaap. In de diepte van de Stilte kan een groot deel van onze aandacht, zo niet onze volle aandacht, gericht worden op wat achter onze dagelijkse waarneming schuilt. Het is dan mogelijk om een nieuwe werkelijkheid waar te nemen achter de wereld van de verschijningen.

 


 

Fabrice Diawara - Abidjan / Ivoorkust


Welk belang kunnen we hechten aan dromen?

 

Als we dromen, bereiken we een lichtere staat van bewustzijn, minder geconditioneerd. Dromen stellen ons in staat de werkelijkheid anders te ervaren. We kunnen een onderscheid maken tussen drie soorten dromen. De algemene droom: Deze droom komt heel vaak voor en evacueert spanningen door het visuele, auditieve en zintuiglijke geheugen te verlichten. De lucide droom: Hier beseffen we dat we dromen terwijl we dromen. De situaties die we tegenkomen kunnen ons voorbereiden op gebeurtenissen in het echte leven. Het derde type droom is vrij uniek, hier gaat het om een uittreding van het lichaam tijdens de slaap. De ziel verlaat het lichaam en reist door de astrale wereld naar andere dimensies.

 


 

Oscar Arandes - Guadalajara / Mexico


Betekent transcenderen zich uit de wereld terugtrekken?

 

Spirituele transcendentie betekent niet de wereld verlaten maar integendeel de wereld dieper betreden. Dat betekent in geen geval het beëindigen van onze relatie met anderen. Transcenderen is handelen zonder te trachten onze eigen persoon op de voorgrond te plaatsen. Met andere woorden houdt transcenderen in dat we handelen zonder onszelf een centrale plaats te geven en zonder ons zorgen te maken over het beeld dat men van zichzelf geeft door middel van onze acties.