JULI 2012

 

 

Khalid Echaara – Valencia / Spanje


Er zijn zoveel verschillende opvattingen over vrijheid. Ik vraag me af of de mens een absolute vrijheid wel kan kennen.

 

De wijze waarop we vrijheid ervaren en onze positie ten opzichte van haar worden beperkt door de omvang van onze projecties, ons geheugen en onze conditionering. Het concept waarin we vrijheid plaatsen, verandert voortdurend, vandaar haar onzekere aard. Om op absolute wijze vrij te zijn, moeten we het idee van een concept van vrijheid overstijgen. Vrijheid is onmogelijk zolang we gevangenen zijn door onze beperkte kennis. Wat we ook mogen doen, het bekende zal inderdaad nooit het onbekende bereiken. Absolute vrijheid kan alleen bereikt worden wanneer we in staat zijn het bekende te overschrijden en binnen de dimensie van het onbekende te treden.

 


 

Gregg Masters – Atlanta / Georgia


Waarom bestaat het lijden in de wereld?

 

Deze vraag luidt de volgende vraag in: Welke betekenis kunnen we aan het lijden geven? Zowel aan ons eigen lijden als aan het lijden in de wereld? Het lijden heeft altijd een oorzaak, maar vooral een betekenis, een oorsprong die verband houdt met bepaalde handelingen, gedachten en levensstijlen. Het lijden dwingt ons haar te overwinnen en zodoende onszelf te bevrijden. Deze herovering van onszelf is mogelijk via een permanente opbouw in de levenscyclus waarin we ons bevinden. Wat het lijden van anderen betreft, het stelt ons in staat onze persoonlijke zorgen te relativeren. Wanneer we in onze eigen problemen verdrinken en verdriet voelen, hoeven we maar even aandachtig te observeren wat er om ons heen gebeurt om alles te relativeren.

 


 

Marie-Hélène Ribes – Toulouse / France


Ik zie in u een ideale Zen-coach. Hoe staat u tegenover dat idee?

 

Ik weet niet wat een Zen-coach precies doet maar ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Wie mijn werk volgt, weet dat ik niets tracht te onderwijzen. Mijn schrijven, zowel in mijn boeken als op deze blog, is een aansporing om bepaalde overtuigingen waar mensen zich aan vasthouden ter discussie te stellen. En wat het Zen betreft  ben ik van mening dat hoe meer we onszelf met aangeleerde overtuigingen identificeren, des te meer men zich van onze innerlijke wijsheid verwijdert. De weg naar Zen is een weg naar innerlijke vrede en dus veel eerder een weg van bevrijding van methoden en theorieën.

 


 

Sigmund Pastor – Wenen / Oostenrijk


Welke betekenis geeft u aan het gebed?

 

Bidden is een manier om in harmonie te treden met de allerhoogste intelligentie binnen onszelf. Om deze harmoniërende kracht aan te roepen is het belangrijk te weten dat we op geen enkel moment van het Absolute gescheiden zijn. Om dat ten volle te beseffen, moeten we een innerlijke leegte kunnen scheppen, vrij van de spanning die wordt opgeroepen door conventionele geloofsovertuigingen, vrij van onze dualistische visies, vrij van onze conflictueuze gedachten en vrij van onze eigen obsessies. Alleen dan kunnen we een beroep doen op onze spirituele essentie zodat ze gewekt kan worden en ons het licht kan geven dat nodig blijkt te zijn.