JUNI 2010

 

 

Tobias Barthelmes – Locarno / Zwitserland


Waarom zijn reizen zo belangrijk in uw leven?


De wijze waarop ik reis, is een beetje te vergelijken met de verplaatsingen van nomaden. Mijn vrienden noemen mij misschien daarom “eeuwige nomade”. Tijdens het reizen kom ik vaak zeer authentieke mensen tegen met wie ik fantastische momenten beleef. Het ontdekken van hun leef- en denkwijzen helpt me om telkens weer mijn wereldvisie te verbreden. Elke onderdompeling in een nieuwe cultuur helpt me om mij van vooroordelen te ontdoen en is dus een nieuwe ervaring van vrijheid. De mooiste momenten zijn zonder meer de momenten van oprechte gastvrijheid, de ontvangst die mij door onbekenden wordt verleend; mensen die hun leven, hun cultuur en soms ook hun geheimen met mij delen. En natuurlijk is reizen van ontzettend groot belang voor mijn werk. Het is een fantastische manier om mijn inspiratie aan te voelen, om wat ze mij ontsluiert en wat ze mij aangeeft via mijn schrijven onsterfelijk te maken. Waarschijnlijk hoor ik bij dat soort mensen die reizen om te vertellen. Reizen maakt, net als schrijven, deel uit van mijn natuur. Het is voor mij de enige wijze waarop ik mijn leven ten volle kan beleven.

 


 

Eva Perez – Buenos Aires / Argentina


Hoe verklaart u het bestaan van het Kwade?


Om het Kwade te begrijpen en haar realiteit te aanvaarden, moeten we inzien dat het bestaan van het Kwade de oorsprong is van het bestaan van het Goede. Alles wat in het leven verschijnt, moet nu eenmaal in evenwicht met zijn tegengestelde kunnen worden gebracht zodat het voor ons denkbaar en voorstelbaar wordt. Het Kwade is dus een noodzakelijk element om een evenwicht met het Goede tot stand te kunnen brengen. Zonder het Kwade zouden noden en behoeften niet bestaan. Zonder noden zouden er geen vragen zijn. Zonder vragen zouden er geen uitwisselingen zijn. Zonder uitwisseling zou er geen evolutie kunnen zijn. Er zou een wereld ontstaan waarin geen enkele proces van zuivering mogelijk zou zijn, een wereld waarin het Goede geen zin zou kunnen hebben en waarin het leven waarschijnlijk geen enkel belang zou hebben. Als we het zo bekijken, begrijpen we dat het Kwade een dubbele functie heeft. Enerzijds geeft het ons de mogelijkheid ons te verbeteren en onze verdiensten te ontwikkelen. Anderzijds kan het ervaren van het Kwade ons helpen een beter begrip te hebben voor het lijden van anderen. Het kan bijdragen tot meer compassie binnen onszelf en de wens doen ontstaan anderen te helpen door gebruik te maken van het Goede.

 


 

Alaleh Saidi – Dubai / Verenigde Arabische Emiraten


Als het Kwade eigen is aan het leven, kunnen we dan wel het Kwade laten verdwijnen?


Ik heb deze vraag opgenomen omdat ze de vorige opvolgt. Het Kwade dat we op onze weg tegenkomen, heeft als functie ons te verbeteren, “ons te zuiveren”. We beschikken allemaal over het vermogen ons leven en dat van anderen in positieve zin te veranderen. Er zijn ontelbare manieren om zulke doelen na te streven, teveel om allemaal op te noemen. Maar een goed begin voor elk van ons zou kunnen zijn om een analyse te maken van hetgeen waaraan we belang hechten, waar we aandacht aan schenken. Dat deel maken we groter. Als we ervoor kiezen aandacht te schenken aan het Kwade, d.w.z. aan het negatieve, aan onze beperkingen, aan onze gebreken of aan die van anderen, hechten we belang aan het Kwade en verspreidt het zich een beetje meer door ons toedoen. Datzelfde proces geldt eveneens als we ervoor kiezen aandacht te schenken aan het Goede, d.w.z. aan het positieve, aan onze capaciteiten, aan onze kwaliteiten en aan die van anderen. Dan nemen we deel aan hun ontplooiing en verspreidt het Goede zich een beetje meer dankzij ons.

 


 

Alejandra Saldana – Mexico Stad / Mexico


Wat is volgens u de belangrijkste kracht die we nodig hebben tijdens onze spirituele ontwikkeling?


Ik zou verscheidene krachten kunnen vermelden maar omdat u mij vraagt de kracht te noemen die ik het belangrijkst vind, kies ik voor enthousiasme. Het is een kracht die ons beschermt tegen de onvrede die we kunnen voelen wanneer we niet onmiddellijk het beoogde resultaat verkrijgen. Ik heb vaak kunnen vaststellen dat wanneer iemand zich werkelijk op een bevrijdend pad begeeft, die persoon zich vergezeld en geïnspireerd voelt door een gevoel van enthousiasme. Een gevoel dat hem of haar moed geeft maar ook het nodige geduld om de discipline te behouden die elke spirituele evolutie vraagt.

 


 

José Sequeira – Albufeira / Portugal


Waarom biedt u uw elektronische boeken kosteloos aan?


Mijn literaire parcours is een weerspiegeling van een persoonlijke evolutie, een weg waarop ik mezelf verbeter en ontplooi. Ik bied de verschillende digitale versies van mijn manuscripten gratis aan om een zo groot mogelijk aantal lezers in de wereld de kans te geven dit avontuur met mij te delen. Mijn activiteiten hebben zeker niet als doel mij financieel te verrijken en ook niet een bekendheid te verkrijgen die mijn ego zou voeden. Mijn motivatie steunt op een diep en oprecht gevoel van altruïsme, een gevoel waardoor ik me laat leiden op mijn weg naar zelfrealisatie. De roman die ik momenteel schrijf, beschrijft juist dat gevoel van altruïsme en het feit dat ons vermogen niet ten volle benut kan worden zonder vrijgevigheid. Als we onze belangrijkste capaciteiten willen ontwikkelen, moeten we leren vrijgevig zijn en elke vorm van rivaliteit of concurrentie te vermijden. Vrijgevigheid toont ons de weldaden van handelingen zonder verwachting. Bestaat er een grotere vrijheid?

 Ioana Carp – Boekarest / Roemenië

 

In uw verhalen verschijnen er engelen. Hoe ziet u hun rol?

 

De engelen in mijn verhalen wijzen mensen het pad aan waarop we de zuivere liefde kunnen ervaren. Deze engelen weten hoe we door onze illusies en materiële gehechtheid, gewoontes hebben ontwikkeld waardoor we onze aandacht op het vergankelijke richten. Ze begrijpen hoe we door deze verlangens steeds opgejaagd en soms zelfs volledig in beslag worden genomen. Met als gevolg dat we niet meer weten wat zuivere liefde werkelijk inhoudt. Engelen kunnen zich dan op verschillende wijzen manifesteren om ons te helpen opnieuw een verbinding te vinden met de zuivere liefde die in ons schuilt.

 


 

Lesley Nuno - Baltimore / Maryland

 

Hoe verklaart u de groeiende belangstelling voor spiritualiteit?

 

We verlangen er allemaal naar om gelukkig te zijn en beseffen steeds meer dat professioneel succes, status of prestige en materiële rijkdom niet in staat zijn om ons op lange termijn gelukkig te maken. Wanneer we lang genoeg stilstaan bij de vraag wat ons wel gelukkig kan maken, komen we achter dat we het geluk niet buiten onszelf moeten zoeken maar dat het in onszelf schuilt. Dit inzicht is vaak een aanzet tot een ware spirituele zoektocht.