JUNI 2011

 

 

Zacciah Blackburn - New York / V.S.


Is een mysticus ook een filosoof?


Mystiek is geen filosofie, noch een leer, het is een vorm van ervaring van het mysterie dat in feite niet in woorden weer te geven is. Maar wanneer de mysticus woorden zoekt om zijn kennis uit te drukken en zijn ervaring te beschrijven wordt hij vanzelf filosoof. Weliswaar een ongewone filosoof die de wetten van de logica moet verwerpen om iets te kunnen omschrijven waarover niet te spreken valt, namelijk dat het universum ons uitgebreide lichaam is en dat we alle wonderen van de aarde in onszelf kunnen ervaren.

 


 

Fernanda Gil - Madrid / Spanje


Wat ziet u als de belangrijkste oorzaken van onverdraagzaamheid in de samenleving?


Mensen houden zich vast aan overtuigingen. Ze laten hun denken en doen vaak helemaal leiden door hun geloof en opvattingen. Deze overtuigingen worden gewoonlijk overgedragen door mensen uit de directe omgeving of stammen uit de groepering, de gemeenschap, de cultuur of de natie waar ze deel van uitmaken. Deze overtuigingen bezitten een emotionele lading en hebben daardoor een diepgaande en ingewikkelde relatie met het zelfbeeld. Om het proces van onverdraagzaamheid om te buigen is het noodzakelijk om onze geloof en opvattingen in vraag te stellen en onze wil te tonen meer voeling te willen met anderen. Zo kunnen onze handelingen werkelijk bijdragen tot meer vreedzaamheid in de maatschappij.

 


 

Eliza Dalian - Vancouver / Canada


In uw verhalen komen “heldere momenten” voor. Wat maakt deze momenten zo bijzonder?


Het gaat om momenten waarin we de realiteit anders ervaren. Momenten waarin we ons in een staat van volledige harmonie met de werkelijkheid bevinden. We ervaren dan iets dat dwars door al onze gewoontepatronen heen breekt. In het dagelijks leven zouden we zo’n allesomvattende en intense ervaring niet lang kunnen verdragen omdat ze in feite totale vrijheid betekent. De geest kan zo’n overweldigend zicht op de werkelijkheid niet lang aan en tracht een houvast te zoeken. En zo hervinden we ons terug in onze dagelijkse individualiteit. Een individualiteit weliswaar beïnvloed door deze gebeurtenis want zulke heldere momenten brengen de gaten in ons persoonlijkheidsproces aan het licht. Na zulke ervaringen zijn we in staat meer verbondenheid en empathie te voelen met alle wezens.

 


 

Charnita Arora - New Delhi / India


Ik heb een moeilijke maar concrete vraag voor u. Zijn we werkelijk in staat om de wereld te veranderen?


Mijn antwoord is even duidelijk als uw vraag: Ja! De wereld is een stroom van collectieve handelingen. Mensen zijn geen machteloze slachtoffers van hun omstandigheden. Trouwens wat we “de wereld” noemen is grotendeels het resultaat van menselijke handelingen. Het menselijk handelen heeft deze omstandigheden laten ontstaan en dus kunnen ze op elk moment veranderd worden door menselijk inspanning. Laat dit als krachtige inspiratie dienen voor hen die de werkelijkheid niet alleen willen verklaren, maar ook willen veranderen.