JUNI 2012

 

 

Ron Daniels – Utrecht / Nederland

 

Is het werkelijk mogelijk om een staat van innerlijke vrede te bereiken?

 

Innerlijke vrede is niet iets wat we kunnen zoeken, noch een doel op zich, het is een consequentie. Het verschijnt op natuurlijke wijze wanneer we inzicht beginnen te krijgen in het hele proces van onze persoonlijkheid, onze tegenstrijdigheden, onze behoeften en onze destructieve ambities. Wie innerlijke rust op een directe manier wenst te bereiken, slaat stappen over. Alleen zelfkennis kan ons innerlijke vrede geven.

 


 

Philip Cross – Seattle / Washington

 

Wat is uw visie op de crisis? En wat ziet u als mogelijke oplossing?

 

Crisissen zijn van alle tijden. De mens verkeert in een constante crisis. Zowel met zichzelf als met zijn omgeving. Om de diepere oorzaak van deze crisissen beter te begrijpen, moeten we verder kijken dan het politiek of economisch aspect. Waar het om gaat is dat het onrecht dat mensen, en soms hele volkeren, wordt aangedaan, getolereerd en gerechtvaardigd wordt en zelfs als noodzakelijk wordt gezien. Vandaag, op een grotere schaal dan ooit, wordt de mens minder belangrijk geacht dan de doelen die bereikt moeten worden. Willen we werkelijk een oplossing vinden, moeten we zowel de doelen als de onrechtvaardige systemen die ze ondersteunen herzien. Dat zal uit onszelf moeten voortkomen, uit ieder van ons. Geen enkele autoriteit zal het voor ons doen. De taak van een autoriteit is juist ervoor te zorgen dat de systemen die haar macht verlenen in stand worden gehouden.

 


 

Alena Slezackova – Praag / Tsjechië

 

Wat is de beste methode om een spirituele inspiratie te verwerven?

 

Om onze ontvankelijkheid te vergroten voor spirituele inzichten moeten we ervoor zorgen dat onze geest op een spontane wijze leert waarnemen. Om dat te bereiken moeten we leren over te gaan naar een directe en ongeconditioneerde waarneming. Ons intellect beperkt ons vaak omdat het alleen uitgaat van bekende gegevens. Een spirituele inzicht daarentegen is nooit alleen met het verstand verbonden maar vindt haar bron in een hogere intelligentie.

 


 

Bertrand Lahutte – Bordeaux / France

 

Overal ter wereld zien we dat mensen vaak een massagedrag vertonen. Waarom probeert elk mens zich niet te bevrijden? Wat houdt hem tegen om individueel te denken? En wat is uw persoonlijke definitie van vrijheid?

 

Mensen worden van kinds af aan aangeleerd om zich te gedragen zoals het hoort binnen het maatschappelijk en cultureel systeem waarin ze opgroeien. Ze worden als het ware in kuddes samengebracht en in bepaalde richtingen gedreven door de autoriteiten waaraan ze macht verlenen. Zo ontwikkelt elke groep bepaalde gewoontes, normen en protocollaire plichten. Daarin kan er geen sprake zijn van vrijheid. Vrijheid is nooit iets uit gewoonte, verplichting of protocol. Vrijheid vindt haar bron in vreugde, creativiteit en de ontdekking van onze uniciteit.