JUNI 2013

 

 

Jeremy Drayer - Albuquerque / New Mexico


Kunt u uitleggen wat de essentie van de mens is en wat ons weerhoudt die essentie ten volle te weerspiegelen?

 

Ieder mens is allereerst een ziel, een pure expressie van het universum. Eenmaal geïncarneerd op aarde, is het doordrenkt met een levensdrift die zowel de goddelijke essentie weerspiegelt als de individualiteit die eigen aan zijn incarnatie is. Tijdens zijn leven gebruikt hij zijn vaardigheden om te creëren, want dat is zijn ware aard. Vanaf dan wordt hij geconfronteerd met meerdere invloeden zoals zijn Karma, zijn genetisch erfgoed, zijn reeds geconditioneerde omgeving en vele andere invloeden. Wanneer hij zich met zijn individuele invloeden identificeert, beperkt hij zich tot het ontvluchten van zijn angsten en tot het bevredigen van enkele verlangens, wat hem verhindert zich weer te geven zoals hij werkelijk is. Door aan te leren om elke eigen begrenzing te zien als een kans om onszelf beter te ontdekken, ontwikkelen we ons ware creatieve vermogen en benaderen we de essentie die we vertegenwoordigen.

 


 

Vihan Sudhir - Lucknow / India


In uw eerste boek spreekt u over penetrerende inzichten, wat bedoelt u hiermee?

 

Een penetrerend inzicht is een indruk die niet afkomstig is van het denken. Het gaat om een observatie waaraan geen intellectuele analyse voorafgaat. Een spontane perceptie, die zich niet op de inhoud van onze kennis baseert en ons daardoor niet verleidt tot een mening of een oordeel, slechts een neutrale observatie.

 


 

Gigi Wilson - Sydney / Australië


Wat is uw mening over kinderen die worden geboren met een geestelijke staat van bewustzijn dat aanzienlijk meer geevolueerd is dan het gemiddelde?

 

Sommige zielen komen de mensheid vergezellen met een hoger trillingsniveau dan het gemiddelde. Hun ziel belichaamt op onze planeet de onvoorwaardelijke liefde. Ze brengen voorspoedige veranderingen die leiden naar Ascentie. Hun missie is niet eenvoudig, maar ze hebben de moed om te komen ondanks de moeilijkheden waarmee zij worden geconfronteerd, het gebrek aan respect, de conflictueuse relaties, de verkeerde interpretaties van Liefde en alle andere symptomen van de tijd waarin we leven. De ouders van deze kinderen en de omgeving waarin ze opgroeien krijgen de kans om hen te helpen in het volbrengen van hun missie. Zij hebben onze steun nodig, ze worden geconfronteerd met maatschappijen die nog niet in staat zijn hen te begrijpen en voorlopig nog niet de middelen hebben om zich aan hun ontwikkelingsniveau aan te passen.

 


 

Linda Rybicki - Cleveland / Ohio


Hoe  kunnen we tot een betere wereld bijdragen? Wat raadt U aan?

 

Door in alle oprechtheid met onszelf om te gaan, laten we het Juiste ontstaan in de geest en in het hart van de mensheid. Door onzelfzuchtig gedrag en onbaatzuchtige daden laten we het Licht op het valse en op het onrechtvaardige schijnen. Zo nemen we deel aan de purificatie van de wereld.