MAART 2010

 

 

Oksana Elpaeva – Sint-Petersburg / Rusland


Een interessante vraag van Oksana Elpaeva, afkomstig uit Sint-Petersburg en vertaalster van de Russische versie. In mijn schrijven heb ik het vaak over een universele orde. Ze vraagt me wat ik daar precies onder versta.


Ik zou zeggen dat waar velen toeval en chaos zien, ik betekenis en een zekere orde zie. Een ordening waarin elk moment en elke gebeurtenis met elkaar verbonden zijn. De universele orde is een ordening die men in verschillende dimensies terugvindt. Op veel verschillende niveaus en op schalen die men zich soms moeilijk kan voorstellen. De ontdekking van de structuur en de werking van deze orde helpt ons om meer inzicht te krijgen in de gebeurtenissen uit ons leven. Al wil ik daar niet mee zeggen dat we zo alles kunnen verklaren. Integendeel zelfs, ik denk dat er steeds mysterie moet blijven bestaan. Het mysterieuze moedigt aan dingen ter discussie te stellen. Voor mij is het een teken van wijsheid maar ook van nederigheid om toe te geven dat, als we niet alle dimensies die onze wereld structureren, kunnen vatten, het aan de grenzen van onze geest ligt en niet aan de grenzen van de orde die in het universum heerst.

 


 

Jean-Marc Courtois – Rijsel / Frankrijk


Jean-Marc Courtois, leeft in Parijs en bestudeert de verschillende betekenissen van intuïtie. Omdat ik van intuïtieve kracht spreek, wil hij weten in welke zin de intuïtie zich als een kracht kan manifesteren.


Uit eigen ervaring weet ik dat als men genoeg aandacht aan onze intuïtie besteedt, men stapsgewijs een soort correspondentie met deze innerlijke gids kan opbouwen. De informatie die men ontvangt, kan ons in staat stellen anders naar bepaalde dingen te kijken. Anders te luisteren of een vraagstelling anders te formuleren, en zo onvermoede aspecten van het leven waar te nemen. De verkregen informatie kan ons vervolgens helpen om indicaties te verzamelen die nodig zijn voor onze groei en de vervolmaking van onze persoonlijke levensbestemming. De intuïtie kan dus gezien worden als een kracht omdat het ons aanmoedigt aandacht te hebben voor een innerlijke aansporing. Iets van binnen dat ons aanspoort tot een rijkere en meer bevredigende levensstijl. Een kracht die ons stuwt naar een leven waar in we ons creatief potentieel ten volle kunnen benutten.

 


 

Juan Ramón Garcia – Sevilla / Spanje


Juan Ramón Garcia, uit Sevilla, heeft met veel voldoening “De Legende van een Nomade” gelezen. Hij stelt zich de vraag of men dit boek nu als een filosofische roman of eerder als een spirituele roman moet categoriseren.


Het is allereerst een filosofische roman, maar men kan het ook evengoed onder de spirituele romans laten vallen. Filosofie is een poging om de wereld te begrijpen. Spiritualiteit echter is eerder een poging tot revelatie. “De Legende van een Nomade” brengt beide oefeningen bij elkaar. Het is een boek dat zowel onze rationele geest als onze diepste gevoeligheid aanspreekt.

 


 

Eline Hoskens – Antwerpen / België


Eline Hoskens leeft in Antwerpen en schrijft zelf ook. Ze vertelt me sterk geraakt te zijn geweest door het positieve gedachtegoed van deze roman en vraagt wat de oorzaak is van het optimisme dat uit dit boek straalt.


Ik denk dat deze roman meerdere facetten naar voren brengt die ervoor zorgen dat het als een boodschap van hoop wordt gelezen. Allereerst het centrale thema, de intuïtieve kracht. Het verhaal toont aan dat elk van ons over deze kracht beschikt. Een kracht die vraagt om ontplooid te worden. Vervolgens behandelt het verhaal de kwestie van de persoonlijke levensbestemming, een onderwerp dat de lezer ertoe aanzet over zijn eigen bestaan na te denken maar vooral tot denkwerk dat hem tot een inzicht in zijn toekomst kan leiden. Concreter gezegd, en dat zal de beide punten die ik net heb opgesomd bij elkaar brengen, zou ik zeggen dat wat het meest uit dit boek straalt, het vertrouwen is dat de hoofdpersonages in hun uniek potentieel hebben. Ze leggen zich niet neer bij hun banale dagelijks leven maar hebben aandacht voor hun intuïtie, wat hen veel boeiende ontmoetingen opleveren. Ik denk dat deze benadering vol hoop en optimisme is. Ze zet de lezer aan zijn eigen potentieel te ontplooien om iets unieks te realiseren.