MAART 2011

 

 

Bonnie Welch – Austin / Texas / VS

 

Hoe definieert u de term altruïsme? En denkt u dat ieder van ons het kan toepassen?

 

Altruïsme is een diep verlangen dat in elk mens leeft en dat op alle niveaus waargenomen kan worden. Van lichaamscellen die zich opofferen voor andere zodat het lichaam goed kan blijven functioneren tot mensen die kansarme kinderen adopteren om de wereld een betere toekomst te bieden. We zijn ons er allemaal intuïtief van bewust dat een betere wereld zonder lijden tot de mogelijkheden behoort. Altruïsme is in feite niets anders dan het ontdekken en doorgeven van dit intuïtief bewustzijn. Het “ontdekken” vindt plaats wanneer men gevoelig is voor de echtheid die in dingen aanwezig is. Het “doorgeven” vindt plaats wanneer men deze echtheid in alle gulheid overdraagt. Altruïsme is dus latent in alle mensen aanwezig en krijgt vorm via daden van zuivere vrijgevigheid. Overal ter wereld kan men geïnspireerd worden en gemotiveerd raken door mensen die altruïstisch handelen. Door mensen die weten dat ze lid zijn van eenzelfde familie, eenzelfde gemeenschap en eenzelfde volk. Door mensen die hun verwantschap en eenheid met het groter geheel voelen en deze verbinding tussen hen en andere wezens trachten te versterken.

 Natalia Koniuszewska – Warschau / Polen

 

U gebruikt regelmatig het woord “gevoeligheid”, wat bedoelt u precies?

 

Ik gebruik deze term om de essentie van een persoon aan te duiden, daarmee bedoel ik het geheel van zijn of haar gewoonten en de daaruit voortgekomen neigingen. Onze gevoeligheid is de som van al onze lichamelijke en emotionele gewoonten maar ook van onze aspiraties en morele waarden. Het geheel van al deze gewoonten is bepalend voor onze voorkeuren, onze specifieke neigingen en voor de wijze waarop we reageren op omstandigheden van buitenaf.

 Ilse van Donkelaar – Nijmegen / Nederland


Wat is het verschil tussen de termen “multicultureel” en “intercultureel”?


De termen “multiculturalisme” en “interculturalisme” worden vaak door elkaar gehaald. Toch bestaat er een groot verschil tussen beide definities. Men spreekt van een multiculturele samenleving wanneer verschillende culturen, nationaliteiten, etnische en religieuze groepen hetzelfde gebied bewonen maar niet noodzakelijk met elkaar in contact komen. Wat we zien in multiculturele maatschappijen is dat de onderlinge verschillen vaak de basis van discriminatie vormen. Minderheden worden er misschien getolereerd, maar zelden helemaal aanvaard of gewaardeerd. Zelfs als er juridische rechten bestaan om deze praktijken tegen te gaan, wordt de wet niet op iedereen gelijk toegepast. Het concept van een interculturele samenleving is een volgende stap in de menselijke evolutie die uiteindelijk naar universalisme zal leiden. Men spreekt van interculturaliteit wanneer het gaat om een maatschappij waarin de verschillende culturen, nationaliteiten, etnische en religieuze groepen die hetzelfde gebied bewonen een open en onpartijdige relatie onderhouden. Binnen een interculturele maatschappij herkennen burgers elkaars levenswijzen en aanvaarden deze verschillen met respect en waardering. Ze leven samen teneinde een actief proces te ontwikkelen dat aanspoort tot gezond interesse, verdraagzaamheid en zelfverwezenlijking. Een proces dat het mogelijk maakt dat alle leden van de gemeenschap op de juiste manier en op gelijke voet benaderd worden.

 


 

Linda Wolf – Bay Rolling / Washington – V.S.

 

Ik ben aangenaam verrast door uw literair traject en door de vele vrijwilligers die het samenbrengt. Wat wenst u te realiseren?

 

Ik heb geen duidelijk afgelijnd plan wat me veel vrijheid verschaft. Sinds enkele jaren schrijf ik met veel overgave en beschouw het in feite als mijn enige taak ontvankelijk te zijn voor de komst van de juiste inspiratie. Ik tracht waardevolle alternatieven te bieden tegen de beperking van ons inzicht en tegen het buitensporig egoïsme dat veel mensen aan de dag leggen. De thema’s die ik behandel, kunnen in drie categorieën worden onderverdeeld; een rechtvaardige levenswijze waarin respect getoond wordt voor alle mensen en voor alle culturen wereldwijd; een verantwoordelijk gedrag dat ingaat tegen de krachten van een verslindende industrialisatie; een harmonieuze levenswandel die in staat is tot een wereldwijde spirituele bewustwording te leiden.