MAART 2014

 

 

Bouchra Berrada - Casablanca / Marokko

 

Hoe kunnen we een einde maken aan onze angsten?

 

We brengen een einde aan onze angsten door ons te realiseren dat al onze gevoelens van binnenuit komen, dat in feite de wereld waarin we leven niet óp ons, maar dóór ons wordt geprojecteerd. Telkens als we daarvan bewuster worden, vindt er een daad plaats, namelijk het loslaten van wat onze angsten in stand houdt.

 


 

Rina Paravia - Brussel / Belgie

 

Wat is een illusie? Is een illusie op zich niet iets echts? Heeft het geen waarheid in zich?

 

Een illusie is wat geen eigen wezen heeft. Iets dat met zichzelf in strijd is. De echtheid die we aan een illusie toekennen, is slechts tijdelijk, het heeft een begin en een einde. Het bestaat alleen uit een naam en een vorm die de geest projecteert, maar het heeft op zich geen essentie. Door de opbouw van deze onechtheid te zien en niet meer als waarheid aan te nemen, openen we de weg naar een hogere waarheid voor ons, naar dat wat nooit in woorden of vorm uitgedrukt kan worden.

 


 

Natalia Kaul - New Delhi / India

 

Hoe raken we onze egoïstische noden kwijt?

 

Door bij elke handeling na te gaan wat de egoïstische oorzaken zijn. Door heel aandachtig en met grote ernst de ware motieven van onze handelingen te onderzoeken, geven we op wat geen deel uitmaakt van wat we werkelijk zijn en verdwijnen onze egoïstische noden.