MEI 2010

 

 

Michel Pouchard – Lyon / Frankrijk


Het is me duidelijk dat fictie een interessant middel is voor de filosofische schrijver maar denkt u niet dat het niet altijd gemakkelijk is voor de lezer om de diepere zin van fictieve verhalen naar hun realiteit over te brengen?


Het is in elk geval de oefening waartoe ik de lezer uitnodig. Ik tracht hem of haar zo te boeien dat ze bewust of onbewust geleid worden naar vragen uit hun eigen leven. Naar hun diepere verlangens en dus naar hun eigen realiteit. De kloof die ik creëer binnen de tijdruimte die ik bedenk, laat de lezer toe zijn verbeelding vrijuit te gebruiken en open te staan voor de oneindige mogelijkheden die hem aangeboden worden. Deze kloof geeft dus een bredere visie op de realiteit. Het moedigt de lezer aan zijn grenzen te overstijgen en tot een hogere realiteit te komen. Ik zou zelfs durven zeggen dat dankzij de thema’s die ik aansnijd, die gebaseerd zijn op onthullingen uit mijn verbeelding en spirituele ontwikkeling, iedereen aangezet kan worden om in te zien dat de grenzen die we gewoonlijk waarnemen, uiteindelijk ingebeelde grenzen zijn. En dat zowel wat betreft onze gedachten als ons dagelijks leven. Volgens mij krijgen we pas als we deze primaire perceptie, deze wereld van verschijningen kunnen overstijgen, toegang tot de diepere zin van ons leven en van alle andere levens.

 


 

Carole Fisher – Liverpool / Groot-Brittannië


Wat zegt u tegen degenen die denken dat filosofie niet meer is dan een leuke hobby en dat het niets concreets toevoegt zoals wetenschap of politiek dat wel doen bijvoorbeeld?


Ik denk dat we een wetenschappelijke leer of een politiek engagement niet mogen verwarren met een filosofische stroming of een filosofisch gedachtegoed. Wetenschap stelt zich tot doel kennis te ontwikkelen op basis van bewijsbare onderzoeksresultaten. Politiek gaat over de structurering en de reglementering van een gemeenschap. Filosofie daarentegen is een domein waarin getracht wordt een bijdrage te leveren aan de opzet van een dialoog over wat essentieel is. Natuurlijk kan men zich afvragen wat essentieel is en wat de concrete elementen zijn die dit begrip definiëren. Wat zeker is, is dat we hierop alleen maar subjectief kunnen antwoorden. Maar juist door haar aanzet tot een logische afleiding kan een filosofische gedachte concrete elementen van antwoorden aanbrengen. Het komt er dus op neer dat iedereen, al naar gelang zijn eigen waarden en overtuigingen, zin geeft aan elke filosofische gedachte.

 


 

Alain Cioran – Brussel / België


Ziet u uw schrijversactiviteiten als een roeping en als dat zo is, hoe heeft u deze roeping ontdekt?


Ik denk niet dat ik de moed en de nodige discipline zou hebben opgebracht om te doen wat ik nu sinds enkele jaren al presteer, als ik deze realisatie niet als het vervullen van een missie had aangevoeld. Hoe heb ik deze missie ontdekt? Alles is begonnen met voorgevoelens. Tekens die me geleid hebben naar mijn diepste verlangens. Deze voorgevoelens kan ik beter omschrijven als een intuïtief aanvoelen, veroorzaakt door belangrijke en soms zelfs ingrijpende gebeurtenissen. De weg die ik diende te volgen, werd mij dus door mijn intuïtie ingegeven, de innerlijke gids die ons pad verlicht door een betekenis te geven aan elk belangrijk moment op ons levenspad. Vandaag wordt deze roeping bevestigd door beter aantoonbare voorbeelden. Hoe kan men bijvoorbeeld verklaren dat mijn werk vertaald wordt in meer dan twaalf talen en dat door talrijke professionele vertalers en linguïsten wereldwijd… allemaal op vrijwillige basis. Uit vriendschap misschien? Toen ik erom vroeg kende ik niemand van hen. Dankzij mijn bekendheid? Dit is pas mijn eerste manuscript. Dankzij mijn literaire kwaliteiten? Ik heb geen ervaring binnen het domein. Doen ze dit uit winstbejag? Dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk aangezien al de vertaalde teksten gratis te lezen zijn op mijn website. Geeft dit stof tot nadenken? Zonder twijfel, zoals zoveel dingen in het leven.