NOVEMBER 2010

 

 

Nilufer Coskun – Besiktas / Turkije

 

Ik was erg onder de indruk van de mystieke ervaringen beschreven in uw roman. Welke interpretatie geeft u aan mystiek? En denkt u dat iedereen zulke ervaringen kan beleven?

 

De mystieke wereld bestaat uit verschijnselen die ons naar onze essentie leiden. Een mystieke ervaring moedigt ons aan om onze unieke gevoeligheid te ontdekken. Het verbindt ons met het universum en bepaalt in zekere zin onze rol in de wereld. Elke mystieke ervaring is een stap die ons in staat stelt onze missie te herkennen. Het verlangen diep in ons dat ons stuwt om te worden wie we werkelijk zijn. Als antwoord op uw tweede vraag: Het zijn niet de externe omstandigheden die bepalen hoe we onze ervaringen beleven maar ons bewustzijnsniveau. Verschillende mensen kunnen dezelfde omstandigheden heel anders ervaren afhankelijk van hun vermogen om bewust te zijn van de diepere betekenissen van wat zich in hun leven afspeelt.

 


 

Christina Macdonald – Montreal / Canada

 

Denkt u dat het mogelijk is om volmaaktheid te bereiken?

 

Wanneer we kijken naar de wereld, wat zien we dan? Dat de wereld is zoals die is: Natuurlijk. Dus als er sprake is van volmaaktheid, is het de volmaaktheid van wat reeds is, niet van wat wij denken dat het zou moeten zijn. Door aandacht te ontwikkelen voor onze volmaakte natuur begrijpen we dat het benaderen van volmaaktheid niets anders is dan een daad van bevrijding van wat sociaal en cultureel wordt opgelegd.

 


 

Barbara Sajovitz – Villach / Oostenrijk

 

Het lijkt erop dat de mens meer en meer de drang ontwikkelt om zijn omgeving te controleren. Wat denkt u van deze evolutie?

 

Het verlangen naar controle wordt al op vroege leeftijd bij ons ingebracht en verder door ons socialisatie proces gestimuleerd. We hebben geleerd dat de controle van onze leefomgeving de sleutel tot succes is in de competitieve maatschappij waarin we leven. Het is duidelijk dat we enige controle over elementaire aspecten van ons leven moeten hebben, maar velen denken dat controle dan ook de ultieme tool voor succes in alle activiteiten is. Maar het is echter duidelijk dat controle uiteindelijk nooit helemaal bevredigend kan zijn omdat we voortdurend naar een volgende strijd worden gebracht met een tegenstander die ook tracht te controleren. Om die reden leidt de behoefte aan controle tot een eindeloze concurrentie en houdt het de illusie levend dat er winnaars en verliezers moeten zijn. Deze illusie is de bron van de vooroordelen die onze competitieve gedachten en handelingen voortbrengen. Door inzicht te krijgen in dit proces, kunnen we ons bevrijden van onze aangeleerde behoefte aan controle en kunnen we mentale helderheid terugvinden.

 


 

Ayhan Yabatu – Sanliurfa / Turkije

 

U schrijft dat muziek iets spiritueels heeft. Kunt u uitleggen op welke manier?

 

Muziek is coherent geluid. Muziekspelers proberen ritme, melodie, tempo, harmonie en gezongen woorden te verenigen om deze coherentie te produceren. Door deze zoektocht naar coherentie staat een muzikale ervaring gelijk aan een daad van onderzoek van een hogere orde. Wanneer deze coherentie bereikt wordt, leidt de muzikale ervaring tot een transformatie van emotionele energie; een vergelijkbare ervaring als een spiritueel proces.

 


 

Cary Neeper – Santa Fe (N.M) / V.S.

 

Is intuïtief schrijven iets dat iedereen kan leren en wat betekent het voor u?

 

Intuïtief schrijven betekent in essentie spontaan en ongeforceerd schrijven. Maar om intuïtief te schrijven moet men in een eerste fase discipline en ontvankelijkheid leren combineren. Discipline om gemotiveerd en gericht te blijven. Ontvankelijkheid om de inspiratie van het moment te herkennen. Wanneer men beide technieken weet te combineren, scheppen we aandacht voor een creatief bewustzijn waarin men aanvoelt wat in woorden onthuld dient te worden. Na verloop van tijd beheersen we deze techniek zonder dat we ons ervoor in hoeven te spannen en ontwikkelen we een eigen schrijfwijze. Voor mij persoonlijk is intuïtief schrijven een continu proces van contemplatie, evaluatie en leergierigheid. Een proces waarin mijn motivatie haar bron vindt in een diep verlangen naar waarheid en eenwording met het hogere.

 


 

Bogoz Gevork – Jerevan / Armenië

 

Hoe beschrijft u een spiritueel werk?

 

Wat een werk spiritueel maakt, is het element van waarheid dat het tracht weer te geven door ons ertoe aan te zetten de spirituele realiteit in onszelf te ontdekken en te ontwikkelen. In grote lijnen kunnen we zeggen dat de auteur van een spiritueel werk op zoek is naar een bevrijding van het valse en het onjuiste.