NOVEMBER 2012

 

 

Lara Michael – Tucson / Arizona


Graag lees ik uw visie over angst en hoe angst onze spirituele groei kan tegenhouden.

 

Een spirituele groei houdt in dat we de donkere kant van onze natuur ontmoeten. Deze ontmoeting kunnen we zien als een strijd met de krachten die onze vereniging met de grote scheppende kracht van het universum belemmeren. Op ons spirituele pad komen we onvermijdelijk iets tegen dat ons angst inboezemt. Maar deze remmende en soms zelfs destructieve krachten hebben allemaal een rol binnen de grote universele orde. Als we ze eenmaal kunnen aansturen, worden we ons dankzij hen juist bewuster van onze specifieke gaven en talenten. Wat als destructieve kracht wordt gezien is in feite een vorm van energie, en als energie kan deze zowel constructief als destructief worden gebruikt. Als we in staat zijn deze zich te laten openbaren via deugdelijke intenties worden deze krachten alleen maar bevorderlijk voor onze spirituele groei.

 


 

Ion Bucur – Baia Mare / Roemenië


U heeft het vaak over de evolutie van de mensheid maar ik ervaar ons tijdperk als een periode waarin vooral veel waarden en waardevolle dingen verloren gaan.

 

Wat verloren gaat op het niveau van vorm, wordt gewonnen op het niveau van de essentie. Er verdwijnt nooit iets essentieels; wat werkelijk waardevol is blijft bestaan. Aan ons om de essentie te onderscheiden van wat zich daarvan verwijdert. Telkens als we een directe ervaring hebben met het voorbijgaande karakter van vormen biedt deze ervaring ons de gelegenheid om meer waarde te hechten aan wat tijdloos is.

 


 

Pascale Le Verger – Bilic / France

 

Hoe komt conditionering tot stand en kunnen we ons daarvan bevrijden?

 

We dragen overal waar we zijn een beeld van onszelf mee. En keer op keer scheppen en herscheppen we dat beeld door wat we denken, zeggen en doen. Dat beeld is geleidelijk opgebouwd in onze geest door cultuur, opvoeding, beschaving, traditie, nationaliteit, status en nog meer zaken waarmee we ons identificeren. Door de tijd heen ontwikkelen we zo bepaalde gewoontes en raken we gevangen in bepaalde denk- en gedragspatronen, die moeilijk te doorbreken zijn. Onze keuzevrijheid wordt steeds kleiner en onze gewoontes worden als het ware de grens van onze wereld. Bevrijding van onze conditionering kan alleen gebeuren door ons bewust te worden van het soort gedachten dat we gewoonlijk hebben, vooral de hardnekkige negatieve gedachten waarmee we ons al lang identificeren.

 


 

Antonio Angiolieri – Firenze / Italië


Wat is uw visie over psychoanalyse?

 

Nieuwsgierigheid naar onze persoon en naar de situaties in het verleden die ons gemaakt hebben tot wie we nu zijn, is op zich geen ongezonde nieuwsgierigheid. Alleen is het van belang om goed in gedachte te houden dat de verkregen informatie over onze persoon gaat, dat wil zeggen dat we te zien krijgen welke inhoud we aan ons ego geven. Op zich is het slechts een eerste stap. Als we ons bewuster willen worden van wie we in werkelijkheid zijn, dan moeten we dit, als we deze inhoud hebben erkend, achter ons laten.