NOVEMBER 2013

 

 

Hans Van Melle - Hasselt / België

 

Ook al kan een persoon op hogere niveaus van bewustzijn vertoeven, op andere momenten kan hij zich helemaal verliezen in lagere types van verlangen. Kunnen we dat beletten? En hoe?

 

Onze geest is actief op verschillende niveaus. De niveaus waarmee we in aanraking komen, zijn het resultaat van onze emotionele bindingen en van de wijze waarop we gewend zijn met onze noden en gevoelens om te gaan. Hoe meer onze aandacht verschuift naar de volheid van onze spirituele aard, hoe meer onze geest zich wijdt aan de diepste zin die we aan het leven kunnen geven. Het spiritueel verlangen laat nieuwe gewoontes opdagen die oude gewoontes vervangen.

 


 

Mahal Fukuda - Sapporo / Japan

 

Bepaalt wat we zelf als waarheid geloven uiteindelijk niet de realiteit zelf?

 

Een geloof misvormt onze perceptie van de realiteit, maar kan in geen geval de realiteit zelf vormen. De realiteit heeft geen enkele vorm nodig om te zijn wat ze is. Er is maar één absolute waarheid, die is vluchtig en continu in beweging. Wat we geloven is stroef en weerspannig en kan dus hoogstens wijzen naar iets dat doorlopend in beweging is. Een geloof is nooit meer dan een bundel theorieën. Wanneer we theorieën als absolute waarheid aannemen, beperken deze veronderstellingen alleen maar ons zicht op de realiteit en dat heeft natuurlijk geen enkele invloed op de realiteit zelf. Elke veronderstelling is gedoemd om ooit vernietigd te worden. Wetend dat datgene wat vernietigt, altijd over een hogere waarheidsgraad beschikt dan wat vernietigd wordt.

 


 

Adriano Rojas - Cali / Colombia

 

Het lijkt er steeds meer op dat we in een wereld leven waarin degenen die zich niet aan wetten en regels houden het vaak verder schoppen. En dat geldt op zowat alle gebieden.

 

Er bestaat één wet die alle wetten overtreft, deze wet is de wet van de vrijheid. Dat geldt in de natuur en dat is niet anders in relaties tussen mensen. Vrijheid van geest is krachtiger dan alle overeenkomsten en protocollen die de mens kan bedenken. Een vrije geest laat zich niet leiden door wat anderen zeggen, noch door wat gedwongen wordt door autoriteiten; Een vrije geest laat zich geen religieuze regels opleggen; Een vrije geest laat zich door niets beperken, niet door zijn aangeleerde argumenten, noch door zijn oordeel over andermans opinie, zelfs niet door de betekenis die hij aan moraal en respect geeft. Maar desondanks blijft hij ontvankelijk voor de nieuwe inzichten die uit al deze dingen kunnen komen. Zo bewandelt een vrije geest het pad van zijn bevrijding.