OKTOBER 2011

 

 

Candy O’Donnell – San Francisco / California

 

Uw werk getuigt van een grote geestdrift. Wat is uw doel en hoe verklaart u dat uw eerste roman wereldwijd goed wordt ontvangen?

 

Mijn doel kan ik het best omschrijven als een innige drang een kind van de wereld te willen zijn en tegelijk een broeder van alle mensen. De inzet die ik in mijn schrijven toon en de passie die ik daarvoor koester, geven mijn leven zin en maken de persoon die ik ben. De ambitie die daarachter schuilt, is op een bijzonder wijze, de weg die tot het inzicht leidt vrij te maken. Om welke redenen wordt de eerste roman zo goed ontvangen? Het feit dat de online versie gratis is en in zoveel verschillende talen wordt aangeboden zal daar natuurlijk mee te maken hebben. Wat ik uit de reacties van de lezers opmaak, is dat ze het boek als een spirituele reis ervaren en door de boodschappen geraakt worden. Veel lezers leggen verbanden met hun eigen levensverhaal waardoor de boodschappen een tweede natuur krijgen.

 


 

Paola Castañeda – Bogota / Colombia

 

Wat betekent non-dualiteit?

 

Het woord non-dualiteit wordt tegenwoordig vaak gebruikt om één van de oudste spirituele traditie uit India te beschrijven. Deze stelling verwijst naar de essentiële eenheid van het leven en geeft aan dat er slechts één Bron is, verschijnend onder vele vormen. Non-dualiteit verwijst ook naar de waarheid die altijd aanwezig is in de vorm van wat er gebeurt op elk moment in het licht van onze directe ervaring.

 


 

Anna Giuliani - Napels / Italië

 

Is blijvend geluk geen utopie aangezien de omstandigheden altijd veranderen?

 

Omstandigheden hebben weinig effect op blijvend geluk. Mensen die bijvoorbeeld uit armoede wisten te ontsnappen, zeggen over het algemeen dat ze gelukkiger zijn. Maar als ze eenmaal boven de armoedegrens leven, betekent meer geld niet vanzelfsprekend meer geluk. Veel mensen kunnen spijtig genoeg niet gelukkig zijn zonder opeenvolging van genot en hebben dus steeds meer behoefte aan sterkere prikkels van genot. Op langere termijn is deze afhankelijkheid van genot echter schadelijk omdat hun vreugde steeds van externe prikkels afhangt. En zolang ons geluk alleen op genot steunt, kunnen we moeilijk van blijvend geluk spreken. De smaak die ooit zo lekker was, zal muf worden. Het landschap dat ooit zo prachtig was, zal saai worden. De persoon die ons ooit zo bekoorde, zal gewoon worden. Het is daarom van belang dat wat ons geluk schenkt een basis heeft die onveranderlijk is. Hier valt veel over te zeggen maar over het algemeen kunnen we stellen dat hoe minder aandacht er is voor vorm en hoe meer aandacht er is voor essentie, des te meer mogelijkheid op blijvend geluk.

 


 

Patricia Ochoa – Arica / Chili

 

Biedt poëzie ons zicht op een andere werkelijkheid?

 

Wie zich via de poëtische kunst uitdrukt, behoudt de expressieve eigenschappen van de taal maar heeft de vrijheid ze op een eigen symbolische wijze weer te geven. De dichter geeft zo een eigen kijk op de werkelijkheid maar drukt vooral zijn eigen gevoelens uit. Poëzie kan zo een brug vormen tussen de gevoelens van de dichter en de persoonlijke gevoelens van de lezer waardoor de kijk van de lezer op de werkelijkheid verbreed en zelfs verdiept kan worden.