OKTOBER 2012

 

 

Jamie Brightlynn – Virginia Beach / Virginia

 

Waar gaat de mensheid heen. En hoe komen we er?

 

Er bestaat een universele orde achter het ontstaan van alle vormen die we waarnemen. Wat nog niet in de fysische vorm verschenen is, bestaat al. Schijnbaar in een andere dimensie maar eigenlijk staat het nooit los van de fysische dimensie die we kennen. Vorm en vormloosheid zijn altijd met elkaar verbonden. De vraag die we kunnen stellen is dus: “Hoe verschijnt voor de mensheid wat nog niet zichtbaar is?” Mijn antwoord daarop is: “De toekomst verschijnt steeds door de grotere bewustwording van de mens die zo zijn ware bestemming bereikt.”

 


 

Fernand Nwesla – Yaoundé / Kameroen

 

Ik vind het mooi en ontroerend hoe u schrijft over mensen met een handicap. Ik wil graag weten waarom sommige mensen als mindervaliden worden geboren?

 

Elk mens wordt als vorm geboren en kent dus per definitie fysische en mentale beperkingen. De manier waarop we naar die beperkingen kijken is persoonlijk en hangt af van hoe een ieder deze beperkingen ervaart. Wat we algemeen kunnen stellen is dat elk mens in zijn bewustzijn kan groeien door over zijn beperkingen heen te komen. Sommige beperkingen kunnen fysisch wel of niet overwonnen worden maar elke beperking kan wel innerlijk overwonnen worden. Niet door ertegen te vechten maar door zich eraan over te geven. Wanneer we in staat zijn onze beperkingen helemaal te aanvaarden zien we in dat er iets unieks tevoorschijn komt dat anders niet geuit zou worden.

 


 

Blain Tomlinson – Collingwood / Canada

 

Zullen we ooit in staat zijn dezelfde realiteit te kennen als de schepper van de realiteit?

 

Kennen waarschijnlijk nooit, ervaren wel. De werkelijkheid is een merkwaardige zaak, ze kan niet als kennis worden vastgelegd. Wanneer we haar trachten te begrijpen, zien we haar met onze begrensde kennis, en is wat we vastleggen slechts een uiterst beperkte intellectuele visie op deze werkelijkheid. Onze kennis kan ons niet meer geven dan een statische illusie van iets dat constant in beweging is, geen rustpunt kent. Als we de realiteit beter willen ervaren, dan moeten we ons trachten te bevrijden van het bekende en streven naar een niveau van bewustzijn waarin kennis minder macht over ons heeft. We spreken dan over een bewustzijn dat meer verbonden is met het Absolute, de enige echte ware Kennis.

 


 

Salima Meliani – Fez / Marokko


Zowel in uw verhalen als op deze blog stralen uw woorden grote kracht uit. Dat doet u in alle bescheidenheid en dat siert u. Maar hoe verklaart u zelf de invloed van uw woorden op uw lezers?

 

Als ik schrijf voel ik de innige drang het grotere en bijna onuitsprekelijke te verwoorden. In wat er geschreven wordt, kunnen lezers boodschappen herkennen die voor hen bijzonder van toepassing zijn. Bij elke lezer ontstaat er dan een nieuwe interpretatie, bij de een steeds een beetje anders dan bij de ander. Omdat elke nieuwe interpretatie die we maken invloed heeft op onze emoties en ons denken wordt de lezer zowaar een beetje verlost van de denkwijze die hem tot dan toe was opgelegd. Zo ontstaat er, via woorden die geïnspireerd zijn door de tijdloze bron, bij elke lezer iets dat er nooit eerder was.