OKTOBER 2013

 

 

Malek Djaout - Algiers / Algerije

 

Hoe ontdekt men onze levensmissie en wordt deze missie altijd gerealiseerd?

 

We moeten graven naar onze diepste wens, dat wat altijd dicht bij ons is geweest, en ons er dan met hart en ziel op richten. Als we eenmaal op het juiste pad zijn, moeten we ons openstellen voor nieuwe inzichten. Het is van belang om dan vol te houden en niet meer op onze stappen terugkomen, dat zou het proces alleen maar vertragen. Onze levensmissie is op zich een zelfrealisatie wanneer ons gedrag consequent evolueert met onze diepste wens.

 


 

Niels Lundberg - Aarhus / Denemarken

 

Hoe komen we in aanraking met de diepere niveaus van het bestaan?

 

Naarmate we onszelf bevrijden van onze angsten en verlangens die ons van de essentie van het leven verwijderen, verloopt het leven in vreugde en op een natuurlijke wijze geordend. Tijdens dit bevrijdingsproces ondervinden we steeds meer synchroniciteit en verhuist de aandacht vanzelf naar de diepere niveaus van het bestaan.

 


 

Martin Mulpas - Limoges / Frankrijk

 

Wanneer we ons leven door een Hogere Intelligentie laten leiden, wat blijft er over van onze eigen inspraak? Schuilt onze uniciteit niet juist in onze unieke persoonlijkheid, in onze eigen intelligentie?

 

Wat we persoonlijk of persoonlijkheid noemen, is niets meer dan een weerspiegeling van wat we wezenlijk zijn. Door elke facet van onze persoonlijkheid te laten verdwijnen, verschijnt onze essentie vanzelf. En wanneer we geen aandacht meer geven of belang hechten aan wat als persoonlijkheid wordt gezien, aanvaarden we met vreugde om van binnenuit geleid te worden door een Hogere Intelligente. Dat zorgt voor een unieke levensloop voor elk van ons.

 


 

Moges Bekere - Addis-Abeba / Ethiopië


Waar leiden uw inzichten toe?

 

Ik schrijf en vertel over de weg die ik zelf bewandel om eerst mezelf beter te begrijpen, maar ook de mens in het algemeen en zijn relationele dynamiek met de wereld. En ik nodig op die manier iedereen uit om zijn eigen weg te bewandelen.