OKTOBER 2014

 

 

Astrid Bernstein - Dortmund / Duitsland


Heeft liefde een egoïstische kant?

 

Liefde kan per definitie niet egoïstisch zijn omdat het gebaseerd is op uitwisseling. Uiteraard is elke vorm van liefde een weerspiegeling van het persoonlijk verhaal van een individu, geconditioneerd door zijn of haar specifieke opvoeding en culturele omgeving. Onze unieke percepties creëren unieke liefdeservaringen. Wie graag de egoïstische dimensie van een relatie wil meten, moet enerzijds kijken wat binnen deze relatie op egocentrische wijze plaatsvindt, m.a.w. wat de partners van elkaar scheidt, en anderzijds kijken wat op een altruïstische modus is gebaseerd, of wat de partners dichter bij elkaar brengt.

 


 

Pierre Soral - Marseille / Frankrijk


Is het uw wens om de wereld te veranderen? En is deze wens gebaseerd op rationele beweegredenen of op een utopisch ideaal?

 

Of men het nu wil of niet, de wereld bouwt zich op via ons leven, en alles wat we ervaren maakt deel uit onze wereld. We kunnen dus zeggen dat ieder van ons de wereld verandert door middel van zijn keuzes en acties. Persoonlijk geloof ik dat wij als mensheid centraal staan in de wereld en dat we dus een doel en een betekenis aan deze wereld kunnen geven. Sommigen volgen mij hier volledig in, anderen niet of in mindere mate. Maar we kunnen stellen dat ieder van ons, op bepaalde momenten, moet erkennen dat het leven mysterieuze aspecten vertoont en dat er in deze wereld krachten bestaan die we moeilijk kunnen begrijpen. Vanuit deze ervaringen tracht ieder van ons op zijn eigen wijze de wereld te begrijpen en gebruikt hij hiervoor zijn rationeel potentieel, maar het leven beperkt zich niet tot ons intellectueel potentieel, de orde en de onderbouw van deze wereld strekken veel verder dan we kunnen bevatten.

 


 

Armando Bracho - Maracay / Venezuela


Welke kwaliteiten waardeert u het meest?

 

Ik kies voor oprechtheid. Eerlijke mensen proberen te handelen in overeenstemming met de waarheid. Hun handelingen komen voort uit een diepe oprechtheid en deze handelingen zijn daarom van grote zuiverheid. De expressie van de waarheid is waarschijnlijk wat het meest ontbreekt in deze wereld. We zouden, als mensheid, een grote stap voorwaarts zetten als we er allemaal een beetje meer bewust van zouden worden hoe, zowel in de privésfeer als op het professioneel vlak, leugens en bedrog aan de bron liggen van de meeste problemen waar we voor staan.