SEPTEMBER 2010

 

 

Ans Mol – Amsterdam / Nederland


Vreest u niet dat de mens in staat is gigantische natuurrampen te veroorzaken?


Ik heb altijd al alle vertrouwen in de natuur gehad en ken daardoor weinig of zelfs geen vrees naar de toekomst toe. Deze vraag is toch voor elk van ons interessant want ze spoort ons aan na te gaan, en daar gaat het uiteindelijk om, in welke mate we ons inzetten in wat we zelf kunnen voorkomen.

 


 

Crislaine Sanguino – Franca / Brazilië


Gelooft u in visioenen en mysterieuze verschijnselen?


Ik weet dat zulke zaken plaatsvinden. Het is trouwens zo dat een gebeurtenis alleen mysterieus blijft tot dat we hem begrijpen. Zelf besteed ik niet al te veel aandacht aan merkwaardige of indrukwekkende fenomenen die ik zelf niet heb gezien. Velen doen dat wel. Als het hen dichter bij de universele bron brengt, waarom niet? Zolang het niet wordt verzonnen, er geen uitbuiting in het spel is en het geen onrealistische houding ten opzichte van het leven aanmoedigt. De werkelijkheid is veel breder dan we ons realiseren. Ik heb genoeg gezien en beleefd om dat met zekerheid te kunnen zeggen.

 


 

Marcin Schabowski – Katowice / Polen


Is ontvankelijkheid de belangrijkste boodschap van uw eerste roman?


Ontvankelijkheid is zeker een van de belangrijkste boodschappen maar ik zou daar ook verbondenheid aan willen toevoegen. Zoals een vriend mij onlangs zei: “Je boek ademt verbondenheid. Verbondenheid met onszelf, met de ander en met het grotere geheel.” “Legende van een Nomade” en binnenkort ook “De Heldere Stem” zetten ons ertoe op zoek te gaan naar onze levensbestemming door ontvankelijk te zijn voor onze intuïtie. Maar deze boeken tonen ons ook aan hoe we begrip en liefde voor onze medemens kunnen laten groeien. Een onderwerp dat steeds meer mensen bezighoudt en waar iedereen ooit mee te maken zal hebben.

 


 

Zuliem Diaz – Barcelona / Spanje


Bent u wat men noemt een mystieke schrijver?


Men zou eerst moeten bepalen wat men exact verstaat onder de mystieke schrijver. Mijn verhalen zijn bescheiden pogingen om existentiële vragen te beantwoorden en zo het mysterie van het leven beter te begrijpen. Als ik al mystiek zou verkondigen, dan is het alleen om aan te geven dat het de moeite loont om aandacht te hebben voor ons innerlijk. Maar het zou vooral een mystiek zijn dat mensen kunnen begrijpen en hen aanzet hun hart te openen.

 


 

Sanou Diack – Dakar / Senegal


Kan men wel een ware spiritualiteit beleven via een religie?

 

Ik denk dat een godsdienst een spirituele weg kan tonen en zelfs ophelderen. Al is het duidelijk dat vele georganiseerde religies het contact met hun diepe spirituele bron verloren hebben en eerder hiërarchische systemen zijn die als doel hebben macht en controle te verwerven. Ik spreek natuurlijk niet over spirituele ervaringen die hun leden met de goddelijke bron kunnen hebben. Zij weten dat een ware spiritualiteit alleen op persoonlijk beleefde ervaringen gebaseerd kan worden en dat er geen bijzondere plaatsen of bemiddelaars nodig zijn om in contact te komen met de goddelijke bron.

 


 

William Testard – Montpellier / Frankrijk


Wat is het verschil tussen kennis en wijsheid?


Wijsheid is geen leer of kennis op zich, maar eerder het juist functioneren van ons gezond verstand zodat het niet alleen weet hoe dingen in elkaar steken maar ook onder welke vormen dingen zich voordoen. Wijsheid biedt een breder perspectief dan louter intellectuele kennis en analytisch redeneren. Het is dus eerder een gepaste manier om de dingen waar te nemen dan ze alleen te kunnen omschrijven aan de hand van woorden en concepten.

 


 

Tamara Hechavarría – Havana / Cuba


Wat is uw visie over het sjamanisme?


Ik denk dat bepaalde vormen van sjamanisme kunnen helpen een dieper inzicht te verkrijgen in menselijke gedragspatronen. Sjamanen gebruiken op gecontroleerde wijze krachtige methoden van wijziging van bewustzijnstoestanden. Dat gebruiken ze om te genezen en om andere dimensies van de werkelijkheid te verkennen. Deze eeuwenoude en universele technieken hebben kunnen overleven binnen culturen die ontsnapt zijn aan de geconditioneerde rationaliteit van de moderne beschaving. Een rationaliteit die vaak niet in staat blijkt te zijn antwoorden te geven op de grote levensvragen. Sommige sjamanistische rituelen lijken echter een intelligentie te laten ontkiemen die dichter bij zuivere intuïtie staat.

 


 

James Mungin – Melbourne / Australië


Kunt u ons meer vertellen over uw tweede roman?


“De Heldere Stem” is een boek dat existentiële vragen doet rijzen. Deze roman stelt dat, om een authentieke en positieve invloed uit te oefenen, we op zoek moeten gaan naar ons waar potentieel. En dat we daarvoor elke vorm van uitwisseling en verandering moeten overwegen. Dit boek helpt verborgen talenten te ontwikkelen en in harmonie te leven met onszelf, met anderen, met de natuur en met de energie die het heelal verlevendigt.