SEPTEMBER 2011

 

 

Arne Gaarder – Oslo / Noorwegen


Wat verstaat u onder de benaming: God?


Het woord “God” verwijst naar iets dat feitelijk onuitsprekelijk is en schiet dus altijd tekort. Doordat het duizenden jaren misbruikt en verkeerd gebruikt is, is het zowat betekenisloos geworden. Het begrip dat nog het meest daarnaar verwijst, is “het mysterie”. Door deze term te gebruiken wanneer we naar God verwijzen, blijven we in gedachte houden dat waar we naar verwijzen het verstand te boven gaat. Zelf geef ik aan het mysterie een grote plaats in mijn leven al was het maar om met genoeg nederigheid ontvankelijk te blijven voor de juiste inspiratie. Wanneer mensen geen plaats geven aan het mysterie en ervan uitgaan dat hun verstand alles wat is, kan omvatten, sluiten ze zich voor elke vorm van hogere inspiratie en identificeren ze zich alleen met hun denken. Dat is de oorzaak waarom mensen een wereld creëren van illusies, concepten, theorieën, doctrines en oordelen die elke ware relatie in de weg staat. Zowel tussen hen en hun medemensen als tussen hen en “God”.

 


 

Yash Voltory – Port Louis / Mauritius


Er valt ontzettend veel te leren van zogenaamde “primitieve volkeren”, vooral van hun relatie met de natuur. Daar zou “het ontwikkelde westen” veel van kunnen opsteken als ze zich minder arrogant zou opstellen. Graag lees ik uw mening hierover.


Ik begrijp uw frustratie en kan alleen maar uw woorden beamen. Deze situatie is te betreuren en is trouwens al verantwoordelijk geweest voor de teloorgang van belangrijke kennis. De biologische verscheidenheid die we in de natuur aantreffen, vindt haar voortzetting in de culturele verscheidenheid van mensen. Het in stand houden van deze verscheidenheid kan wel eens net zo belangrijk zijn voor de instandhouding van het milieu als voor de toekomst van onze soort. Er bestaan nog zoveel aspecten van zogenaamde “onontwikkelde culturen” die men nog niet helemaal kent of begrijpt. In deze tijden waarin sprake is van groot verlies van waarden en ernstige schade aan de natuur kunnen deze culturen ons aanwijzingen geven om nieuwe culturen samen te stellen waarin meer ruimte kan zijn voor zin en orde en waar elk mens zicht kan hebben op een beter lot.

 


 

Jenny Lopez Beltran – Ciudad Obregón / Mexico


Tracht u via uw schrijven nieuwe inzichten te brengen over de universele waarheid?


Er is geen enkele universele waarheid die niet reeds in elke cel van elke mens aanwezig is. Wanneer een lezer tot een bepaald inzicht komt bij het lezen van mijn schrijven, is dat niet meer dan het besef van een herkenning van iets dat reeds vanbinnen aanwezig was. Een nieuw inzicht is dus nooit werkelijk nieuw hoe ze ook tot stand is gekomen. Het is slechts een herinnering van iets dat schijnbaar vergeten was maar wel iets dat in staat is een verandering van bewustzijn en denken tot stand te brengen.

 


 

Anupama Garg – Kanpur / India


Sjamanistische praktijken, althans rituelen die deze benaming waard zijn, zijn een uiting van de specifieke cultuur waar de sjamaan deel van uitmaakt. Toch zijn ze schijnbaar allemaal in staat vergelijkbare bewustzijnstoestanden teweeg te brengen. Hoe is dat te verklaren?


Eerst even dit over begrippen als “sjamaan” en “sjamanisme”. Deze benamingen worden vandaag voor zulke uiteenlopende culturele uitdrukkingen en soorten beoefenaars gebruikt dat ze hun waarde dreigen te verliezen. Sjamanen zijn mensen die ervan uit gaan dat er een complexe tijdloze intelligente werkelijkheid bestaat die niet voor iedereen rechtstreeks toegankelijk is, maar toch niet helemaal vreemd is, omdat ze de gewone wereld gedeeltelijk overlapt en beide werelden van elkaar afhankelijk zijn. Een sjamaan is in staat om, door gebruik te maken van bepaalde technieken, een deel van zijn wezen naar deze andere werkelijkheid te laten reizen. Hoe de andere werkelijkheid eruitziet en welke technieken worden gebruikt verschilt inderdaad van cultuur tot cultuur, maar er bestaan ook onderlinge gelijkenissen. Vooral het gebruik van trommels maar ook het dansen, vasten, zweten, mediteren en soms ook het gebruik van bewustzijnsverruimende planten. Feit is dat wanneer de sjamaan opgaat in zijn ritueel, hij zijn eigen geschiedenis achter zich laat en in zekere zin ook de beperkingen van zijn eigen cultuur. Zo bereikt hij een bewustzijnstoestand waarin hij onzichtbare, intelligente energieën gewaar wordt en waarin zich een nieuw pad van kennis voor hem opent, afhankelijk van zijn moed en doorzettingsvermogen.