SEPTEMBER 2012

 

 

 

Chai Pi Pax – Seoul / Zuid-Korea


Hoe kunnen we onze innerlijke en uiterlijke werelden verenigen?

 

Door na te gaan wat deze vereniging tegenhoudt. Zolang we volhouden dat iets concreet en tastbaar moet zijn om reëel te kunnen worden genoemd, nemen we de wereld waar met een beperkt bewustzijn. Er bestaat een basistoestand voorbij ruimte en tijd die alle gebeurtenissen die zich in de ruimtetijd voordoen concipieert, aanstuurt en creëert. Om dat hogere niveau van bewustzijn te bereiken of anders gezegd om ons in de innerlijke wereld te verdiepen, moet er een zuiveringsproces op gang worden gebracht. Een proces waarin we onze overtuigingen loslaten en de wereld op een steeds onschuldigere, spontanere en vrolijkere wijze waarnemen. Een waarneming met het hart, dat wat van nature de innerlijke en uiterlijke werkelijkheid verenigt, beide transcendeert en zich met onze bron verbindt.

 

 


 

 

Maya Panday – Almere / Nederland


Wat gebeurt er met ons na de dood?

 

Deze vraag roept een andere vraag op: Wie zijn wij? Of nog: Wat gaat er dood? We zien onszelf als ons geconditioneerde zelf, alsof dat onze echte, blijvende identiteit is. Maar waar bevindt zich deze individuele zelf? Waar is de basis? Als we ons de grondeloosheid van dit zelf realiseren, treedt onze geest in een dimensie die we het Absolute kunnen noemen, een dimensie waarin we inzien dat leven en dood slechts fasen zijn van één en hetzelfde bestaan.

 

 


 

 

William Kulka – Chicago / Illinois


Graag lees ik uw mening over de relatie tussen het ego en het zelfbeeld. Hoe kunnen we ons ego laten afnemen zonder dat het ons zelfbeeld schaadt?

 

Ons zelfbeeld komt voort uit wat we denken te zijn. We worden datgene waarmee we in onze gedachten bezig zijn. Wanneer we zuivere aandacht ontwikkelen, begrijpen we steeds meer wat we niet zijn, dat we feitelijk iets anders zijn dan de eigenschappen die we onszelf toekennen. We zijn dan beter in staat een grote schoonheid te ontdekken die geen gevolg is van ons ego maar die uit ons diepere zelf vloeit. Deze schoonheid is niets minder dan de liefde. Naarmate we ons meer van deze onzichtbare schoonheid in onszelf bewust worden, gaat de zintuiglijke wereld steeds meer schoonheid vertonen met als natuurlijk gevolg dat we ook onszelf met meer schoonheid waarnemen.

 

 


 


Anupam Khare – Allahabad / India


Bestaat het “Veld” of ook wel het “Niets” genoemd, of maakt het deel uit van onze verbeelding?

 

Het Veld bestaat daar waar we denken dat er Niets is. Het bevindt zich in de ruimte tussen gedachten, voorwerpen en bewegingen. Het gaat over een ruimte die we vanuit onze gewoonlijke perceptie niet kunnen ervaren en dus het Niets noemen. Op heldere momenten waarin we er wel bewust van zijn, is deze ruimte rijk gevuld en dynamisch. Het Veld is het zuivere potentieel waaruit het eerstvolgende moment voortkomt, de enige realiteit en alles wat zich daar binnenin bevindt.