AUTOR

 

Alex Mero urodził się w 1969 roku w Belgii. Dorastał w Brukseli, a z czasem stał się zapalonym podróżnikiem i wielkim obserwatorem różnorodności kulturowej na świecie. Z biegiem czasu, autor coraz bardziej fascynował się odmiennym sposobem postrzegania życia przez różne kultury. Dzisiaj pisarz dzieli się swoimi doświadczeniami, posługując się inspirującym stylem literackim – filofikcją.


Filofikcja (powieść fantastyczno-filozoficzna) ma swoje źródło w uznaniu odmienności i różnorodności świata, w którym żyjemy. Ten styl literacki jest zasadniczo oparty na dialogach, które pomagają nam w poznaniu różnych procesów myślowych, co z kolei zachęca nas do lepszego poznania własnych możliwości i podejmowania dialogu ponad tym co nas ogranicza.


Alex Mero oferuje swoje publikacje w różnych językach, w celu zapewnienia dostępu do swojej pracy literackiej.. Pisarz bierze także udział w programach edukacyjnych w krajach rozwijających się i wspiera różne projekty promujące dialog międzykulturowy.