CZERWIEC 2013

 

 

Jeremy Drayer - Albuquerque / Nowy Meksyk

 

Czy może Pan wyjaśnić, co jest istotą człowieka, a co ogranicza człowieka w byciu istotą, którą reprezentuje?

 

Każda istota ludzka jest przede wszystkim duszą, czystym wyrażeniem wszechświata. Po wcieleniu na ziemi, jest przepojona pasją życia, która odzwierciedla zarówno boską istotę, jak i własne indywidualne wcielenie. W ciągu swego życia, człowiek wykorzystuje swoje umiejętności do własnego rozwoju, tworzenia, bo to jest jego prawdziwa natura. Dlatego też staje w obliczu wielu czynników, które na niego wpływają, takich jak własna Karma, dziedzictwo genetyczne, już uwarunkowane środowisko i wiele innych. Kiedy identyfikuje się z tymi poszczególnymi czynnikami, ogranicza się w wypowiadaniu swoich obaw i spełnianiu pewnych pragnień, co przeszkadza mu w pełni wyrazić to, kim naprawdę jest. Ucząc się dostrzegać każde z naszych ograniczeń i traktując je jako okazję, aby dowiedzieć się więcej o sobie, rozwijamy nasz prawdziwy potencjał twórczy i zbliżamy się do istoty, którą reprezentujemy.

 


 

Vihan Sudhir - Lucknow / Indie


W swojej pierwszej książce mówi Pan o dociekliwym poznawaniu. Co ma Pan na myśli?

 

Dociekliwe poznawanie jest wrażeniem pochodzącym spoza umysłu. To jest obserwacja, której nie przewiduje analiza umysłowa. Spontaniczne postrzeganie, które nie opiera się na naszej wiedzy, a przez to, nie zmusza do żadnych opinii ani osądów, pozostaje jedynie całkowicie neutralną obserwacją.

 


 

Gigi Wilson - Sydney / Australia

 

Co Pan sądzi o dzieciach, które rodzą się ze znacznie bardziej rozwiniętym stanem duchowej świadomości niż przeciętna?

 

Niektóre dusze łączą się z rasą ludzką z ponadprzeciętnym poziomem wibracji. Na naszej planecie przyoblekają one postać ludzką przenosząc bezwarunkową Miłość. Przynoszą w ten sposób pozytywne zmiany niezbędne do Wniebowstąpienia. Ich zadanie jest daleko niełatwe, ale mają odwagę przyjść pomimo trudności, które czekają tu na nie, braku szacunku, stosunków konfliktogennych, niezrozumienia Miłości i innych oznak czasów, w jakich żyjemy. Rodzice tych dzieci i środowisko, w którym dorastają mają okazję, aby pomóc im w realizacji ich misji. Potrzebują one naszego wsparcia, stykają się ze społeczeństwem, które ich nie rozumie, i które póki co nie ma środków, aby dostosować się do ich poziomu rozwoju.

 


 

Linda Rybicki - Cleveland / Ohio

 

Jak wg Pana możemy uczynić ten świat lepszym?

 

Działając uczciwie wobec siebie powodujemy pojawienie się poczucia sprawiedliwości w umysłach i sercach ludzi. Dzięki altruistycznej postawie i działalności dobroczynnej pokazujemy w pełnym świetle fałsz i niesprawiedliwość. W ten sposób bierzemy udział w oczyszczaniu tego świata.