KWIECIEŃ 2012

 

 

Pierre-Henry Conche - Namur / Belgia

 

Co według Pana jest przyczyną moralnej niemocy współczesnego człowieka?

 

Każdy człowiek jest ofiarą tego, co uważa za prawdę. Trudno mu zrozumieć swoją prawdziwą naturę i sposób, w jaki jest ona związana z jego naturalnym stanem. Z powodu tej niewiedzy, identyfikuje się ze swoją ograniczoną wiedzą i nie odróżnia siebie od swojego ego. To powoduje jego reakcję fałszywych wartości, które uważa za jedyne poprawne.

 


 

Izabella Szymborska - Gdańsk / Polska

 

Yin-Yang składa się z dwóch części. Czy to symbolizuje dualizm lub odwrotnie - jedność w świecie?

 

Yin i Yang symbolizują dwie główne siły wszechświata: światło i ciemność, pozytyw i negatyw, męskość i kobiecość, które to przeciwieństwa są zawsze w doskonałej równowadze. Czarna kropka na białej części i biała kropka na czarnej pokazują, że nie istnieje żadna istota żywa, która nie posiadałaby w sobie zalążka swojego przeciwieństwa. Nie istnieje nic męskiego bez elementu żeńskiego i nic kobiecego bez elementu męskiego. Jeśli tak by było, nie byłaby możliwa żadna interakcja, a obie dualności byłyby na zawsze zamknięte (odizolowane). To właśnie ta interakcja jest w stanie przeprowadzić wszystkie formy dualizmu w kierunku większej jedności.

 


 

Mwai Odinga - Nairobi / Kenia

 

Czy uważa Pan, że w niektórych przypadkach wojna może być uzasadnionym rozwiązaniem w naszej cywilizacji?

 

Odrzucam wszelkie formy przemocy i uważam, że wojny należy unikać w każdej możliwej sytuacji. Wojna jest ludzkim błędem i nie może być w żaden sposób uznana za akt cywilizowany. Cywilizacja jest szacunkiem dla innych, zarówno w planie osobistym, jak i w zakresie wolności wypowiedzi. W przeciwnym razie o jakiej cywilizacji mówimy, jeśli nie są wymagane podstawowe normy powściągliwości i tolerancji?

 


 

Harald Jensen - Kopenhaga / Dania

 

Czy uniwersalna kultura jutra będzie bliższa wzorcom zachodnim, czy może raczej wschodnim?

 

Wschód i Zachód mają wspólny model nauczania: odkryć i dowiedzieć się, co leży u podstaw fenomenu duchowości i określić sposób, w jaki ta uniwersalna rzeczywistość może znaleźć swoje miejsce w uniwersalnym modelu kulturowym.