LIPIEC 2012

 

 

Khalid Echaara – Walencja / Hiszpania

 

Istnieje tak wiele różnych definicji wolności. Wątpię, aby człowiek mógł poznać wolność absolutną.

 

Nasza wizja wolności i nasz stosunek do niej są ograniczone przez zakres naszej percepcji, pamięci i naszego nastawienia. Nasze pojęcie tego, czym jest wolność stale się zmienia, stąd niepewność co do jej charakteru. Aby całkowicie uwolnić się, musimy wyjść poza ideę pojęcia wolności. Nie osiągniemy wolności tak długo, jak długo jesteśmy więźniami zmienności naszej ograniczonej wiedzy. Cokolwiek byśmy nie zrobili, znane nigdy nie dotrze do nieznanego. Absolutną wolność można osiągnąć jedynie wtedy, gdy uda nam się pokonać znane i wejść w wymiar nieznanego.

 


 

Gregg Masters – Atlanta / Georgia

 

Dlaczego jest tyle cierpienia na świecie?

 

To pytanie nasuwa kolejne pytanie: Jaki sens możemy nadać cierpieniu, zarówno naszemu własnemu, jak i cierpieniu na świecie? Cierpienie ma zawsze jakąś przyczynę, ale przede wszystkim sens, pochodzenie związane z pewnymi czynami, myślami, stylem życia. Cierpienie zachęca nas, aby to pokonać, spróbować się od tego uwolnić. To ponowne zapanowanie nad sobą dzięki stałej budowie cyklu życia, w którym się znajdujemy. Co do cierpienia innych, pomaga ono nam zrelatywizować nasze osobiste obawy. Kiedy przeżywamy bolesne chwile, doświadczamy smutku, wystarczy uważnie obserwować, co się dzieje wokół nas, aby przestać dramatyzować z byle powodu.

 


 

Marie-Hélène Ribes – Tuluza / Francja

 

Widzę w Panu idealnego nauczyciela Zen. Co Pan sądzi o tym pomyśle?

 

Nie wiem dokładnie na czym polega praca nauczyciela Zen, choć mam o tym pewne pojęcie. Ci, którzy śledzą moją pracę wiedzą, że nie staram się niczego nauczać. Moje pisanie, zarówno w moich powieściach, jak też na tym blogu, jest zachętą do kwestionowania pewnych zakorzenionych przekonań. Jeśli chodzi o Zen, myślę, że im bardziej identyfikujemy się z zewnętrznymi argumentami, tym bardziej oddalamy się od naszej wrodzonej mądrości. Droga Zen jest drogą wewnętrznego spokoju, a to wymaga znacznie więcej niż tylko nauczania metod i teorii.

 


 

Sigmund Pastor – Wiedeń / Austria

 

Co Pan sądzi o modlitwie? Jakie według Pana ma ona znaczenie?

 

Modlitwa jest sposobem na bycie w zgodzie z najwyższą inteligencją, która znajduje się wewnątrz nas. Aby odwołać się do tej harmonijnej siły, musimy być pewni, że nie jesteśmy w żadnym momencie oddzieleni od Absolutu. Aby w pełni to sobie uświadomić, musimy stworzyć wewnętrzną próżnię, wolną od napięć spowodowanych przez tradycyjne przekonania, naszych dualistycznych wizji, nieskładnych myśli i obsesji. Tylko wtedy możemy wywołać w sobie duchową istotę, która obudzona w taki sposób może przynieść potrzebne nam światło.