LIPIEC 2013

 

 

Adam Flinger - Glasgow / Szkocja


Jak Pan postrzega stan braku cierpienia?

 

Cierpienie jest generowane automatycznie przez pragnienie. Nie możemy przestać cierpieć, nawet w urojonej postaci, do czasu aż uświadomimy sobie, że stanowimy całość istnienia, prawdziwy strumień życia, cały wszechświat tego, co istnieje i co jest znane. Jeśli uda nam się osiągnąć ten stan świadomości, nie pozostanie nic, czego moglibyśmy pragnąć, ponieważ będziemy w pełni zrealizowani, w tym samym czasie i w doskonałej harmonii z Absolutem.

 


 

Stefania Bivolaru - Arad / Rumunia

 

Jak określiłby Pan Zło?

 

Powiedziałbym, że Zło jest niedojrzałym wyborem. To czyn dokonany przez osobę, która w pewnym momencie i w pewnych okolicznościach, nie jest w stanie pokazać dobra i prawdy.

 


 

David Henning - Lusaka / Zambia


Jakie są sposoby bycia bardziej otwartym na ostateczną rzeczywistość?

 

Nie ma żadnego systemu lub metod, aby zbliżyć się do ostatecznej rzeczywistości. Absolutna prawda objawia się właśnie przy rozpadzie dowolnego systemu i technik. To dzięki rozpadowi naszych wyobrażeń, idei i przekonań umysł może wejść w stan czystej i niewinnej świadomości. I gdy nasz mózg jest wolny od jakichkolwiek idei stajemy się Jednością z ostateczną rzeczywistością.