LISTOPAD 2013

 

 

Hans Van Melle - Hasselt / Belgia

 

Jak to jest, że człowiek, który jest w stanie osiągnąć bardzo wysoki poziom świadomości, w innych chwilach może pogrążać się w prymitywnych rodzajach pożądania. Czy możemy tego uniknąć? I jak?

 

Nasz umysł działa na kilku poziomach. Są one wynikiem naszych więzi uczuciowych i sposobu, w jaki przyzwyczailiśmy się zarządzać naszymi potrzebami i uczuciami. Im bardziej nasza uwaga zwraca się ku pełni naszej duchowej istoty, tym bardziej nasz umysł podąża za najgłębszym sensem, jaki możemy nadać życiu. Dzięki naszym duchowym pragnieniom pojawiają się nowe nawyki zastępując stare.

 


 

Fukuda Mahal - Sapporo / Japonia

 

Czy to, co uważamy za prawdę nie określa w końcu samej rzeczywistości?

 

Wiara zniekształca nasze postrzeganie rzeczywistości i w żadnym przypadku jej nie tworzy. Rzeczywistość nie potrzebuje żadnej formy, aby być tym czym jest. Jest tylko jedna prawda absolutna. Za każdym razem ta prawda wydaje nam się nowa, co oznacza, że jest ona w ciągłym ruchu. Nasze przekonania są sztywne i mogą co najwyżej wrócić do tego, co jest w ciągłym ruchu. Wiara nigdy nie jest niczym więcej niż zbiorem teorii. Jeśli wierzymy, że nasze teorie są prawdami absolutnymi, to takie założenia jedynie ograniczają naszą wizję  rzeczywistości, a to oczywiście nie ma żadnego wpływu na samą rzeczywistość. Każde założenie w pewnym momencie jest skazane na całkowite unicestwienie raz i na zawsze. Wiedząc, że to co niszczy ma zawsze wyższy współczynnik prawdopodobieństwa niż to, co jest niszczone.

 


 

Adriano Rojas - Cali / Kolumbia

 

Wydaje się, że żyjemy w świecie, w którym ci, którzy nie przestrzegają prawa odnoszą większe sukcesy. A widzimy to w niemal każdej dziedzinie.

 

Istnieje prawo, które przewyższa wszystkie prawa, to jest prawo wolności. Jest to prawdziwe w naturze i nie różni się niczym w relacjach między ludźmi. Wolność umysłu jest silniejsza niż wszystkie konwencje i umowy, jakie człowiek może stworzyć. Wolny duch nie pozwala kierować sie tym, co mówią inni lub tym, co wymagają władze. Wolny duch nie poddaje się jakiejkolwiek narzucanej mu zasadzie religijnej. Wolny duch nie ogranicza się jakimikolwiek argumentami, osądami, ani też znaczeniem jakie nadaje takim pojęciom, jak  szacunek i moralność. A mimo to pozostaje otwarty na nowe pomysły, które mogą pojawić sie ze strony tych wszystkich rzeczy. W ten właśnie sposób wolny duch podąża ścieżką swojego uwolnienia.