MAJ 2010

 

 

Michel Pouchard – Lyon / Francja

 
Wydaje mi się oczywiste, że odwołanie się do fikcji może być pożyteczne dla pisarza filozofa. Czy nie myśli pan jednak, że czasem czytelnik może mieć problem z przeniesieniem fikcyjnego opowiadania do świata rzeczywistego?

 
W każdym razie właśnie do tego go zachęcam. Staram się skupić uwagę czytelnika, aby zbliżyć go do pytań związanych z jego życiem codziennym, jego głębokimi aspiracjami, a tym samym z jego własną rzeczywistością. Dystans, który tworzę dzięki wymyślonej przeze mnie czasoprzestrzeni, może pozwolić mu puścić wodze fantazji i otworzyć się na nieskończone możliwości, które się przed nim otwierają. Ten dystans może pozwolić mu na wyrobienie sobie bardziej złożonej wizji wszechświata, zachęcić go do pokonania własnych ograniczeń i do poznania wyższej rzeczywistości. Odważyłbym się nawet powiedzieć, że poruszając tematy dotyczące tajemnic wyobraźni i duchowego objawienia, nakłaniam każdego czytelnika do zrozumienia, że wszystkie granice, które postrzega w tradycyjny sposób, zarówno dzięki refleksjom, jak i w życiu codziennym, są umowne i w ostatecznym rozrachunku złudne. Według mnie, dopiero, gdy udaje się nam wyjść poza ten pierwotny sposób postrzegania, świat pozorów, możemy mieć dostęp do głębokiego sensu egzystencji – zarówno naszej, jak i wszystkich innych.

 


 

Carole Fisher – Liverpool / Wielka Brytania

 
Co powiedziałby pan tym, którzy myślą, że filozofia jest jedynie sposobem na miłe spędzenie wolnego czasu, że ostatecznie nie ma ona wielkiego wpływu na życie i że nie daje nic konkretnego, jak to ma miejsce na przykład w przypadku dyscyplin naukowych lub polityki?

 
Myślę, że nie można mylić dyscyplin naukowych lub zaangażowania politycznego z myślą czy nurtem filozoficznym. Celem nauki jest zdobywanie wiedzy na podstawie sprawdzalnych metod badawczych. Z kolei polityka skupia się na strukturach i regulacjach w ramach wspólnoty. Filozofia jest dyscypliną zajmującą się refleksją i interpretacją świata i jego sensu. Celem tej dyscypliny jest przyczynienie się do budowania dialogu w sprawach zasadniczych. Oczywiście można zadać sobie pytanie, czym są sprawy zasadnicze i spróbować przeanalizować konkretne elementy, które mogą je zdefiniować, ale oczywistym jest, że nie ma bezpośredniej odpowiedzi na to pytanie. To właśnie dzięki skłonności do dedukcji myśl filozoficzna może przynieść konkretne elementy odpowiedzi. Każdy musi więc – w zależności od własnych przebłysków lub zaślepienia, nadać każdej myśli filozoficznej sens osobisty, jednocześnie mając świadomość, że za każdym razem będzie się to odbywać przez filtr własnych wartości i przekonań.

 


 

Alain Cioran – Bruksela / Belgia

 
Czy postrzega pan zawód pisarza, jako powołanie, jeśli tak – jak i kiedy je pan odkrył?

 
Myślę, że nie starczyłoby mi odwagi i dyscypliny niezbędnych do zrealizowania tego, co robię od kilku lat, jeśli nie postrzegałbym tego jak spełnienia pewnego rodzaju misji. Zatem gdzie i kiedy ją odkryłem? Wszystko zaczęło się od moich przeczuć, znaków, które prowadziły mnie w kierunku najgłębszych inspiracji. Odczucia te miały charakter intuicyjny, często były wywołane moimi osobistymi doświadczeniami. To właśnie dzięki mojej intuicji zobaczyłem drogę, którą mam podążać. To wewnętrzny przewodnik, który rozjaśnia naszą drogę, nadając sens i powód każdej ważnej chwili naszego życia. Dzisiaj to powołanie znajduje potwierdzenie w żywych przykładach. Jak inaczej wyjaśnić, że moja książka jest obecnie tłumaczona na ponad piętnaście języków, przez niemal stu zawodowych tłumaczy i językoznawców na całym świecie pracujących na zasadach wolontariatu? Może przyjaźnią? W momencie, gdy zapraszałem ich do współpracy, nie znałem żadnego z nich! Może, więc jest to spowodowane moją reputacją? To mój pierwszy rękopis! Moimi zdolnościami literackimi? Nie miałem żadnego doświadczenia w tej dziedzinie! Celem uzyskania korzyści finansowych? To również niemożliwe, gdyż przetłumaczone teksty są dostępne za darmo na mojej stronie. Do przemyślenia? Niewątpliwie, podobnie jak wiele rzeczy w naszym życiu.