MAJ 2011

 

 

Dima Al Munajed – Damaszek / Syria

 
Czy nie obawia się pan, że uniwersalizm, do którego pan dąży, ostatecznie mógłby nas doprowadzić do jednej, globalnej filozofii, która mogłaby spowodować zanik różnorodności naszego świata?

 
Uniwersalizm nie jest połączeniem wszystkich kultur, mającym na celu stworzenie z nich jednej kultury. Takie próby są dosyć często podejmowane, jednak skutkują one powstaniem jedynie nowych form wielokulturowej mieszanki. Uniwersalizm jest koncepcją łączącą wszystkie kultury w jeden model, w którym ich elementy wzajemnie się uzupełniają i w którym można wyraźnie dostrzec ich zalety i wady. Aby osiągnąć ten cel, musimy odnaleźć zjednujący model, który bierze pod uwagę wszystkie ludzkie zalety. Dzięki temu będziemy mogli zdać sobie sprawę z istnienia wartości oraz niedociągnięć każdej kultury, w tym naszej własnej. Będziemy więc musieli wykazać się pewnego rodzaju odwagą, która pozwoli nam skonfrontować nasze przekonania z tym, co nowe. Jest to jedyny sposób na stworzenie uniwersalnej cywilizacji. To najlepsze, a może nawet jedyne rozwiązanie jeśli chcemy, aby świat przestał cierpieć z powodu niedoskonałości i nietolerancji.

 


 

Gavin Ho – Hong Kong / Chiny

 
Wspomina pan o niepowtarzalnej wrażliwości każdego człowieka. Ale czy można mówić o niepowtarzalności w sytuacji, gdy istota ludzka nie ma ustalonej tożsamości?

 
Choć to pytanie jest zadawane od wieków, odpowiedź na nie nie wydaje się rzeczą łatwą. Oto skromna próba: jeśli dokonamy głębokiej analizy naszej osobowości, spostrzeżemy, że składamy się z wielu różnych elementów. I nawet jeśli te różne części składają się na obraz nas jako całości, każda z nich jest w jakiś sposób powiązana z innymi. Czy można więc mówić o jedności? Tak, ponieważ każda osoba jest niepowtarzalnym zbiorem (termin niepowtarzalny zbiór zasługuje na podkreślenie) różnych części, które chwilowo zostały przyjęte przez organizm działający jako całość.

 


 

Angelique Smol – Rotterdam / Holandia

 
Jak Pan postrzega wielkie problemy tego świata? Co pan myśli o organizacjach proponujących alternatywne rozwiązania? Jakie ruchy pan wspiera?

 
W dzisiejszych czasach globalizacja i częste zmiany skłaniają wielu ludzi do poszukiwania nowych przekonań. Jest więc logiczne, że rodzi to liczne ruchy proponujące określoną alternatywę. Współczesne społeczeństwo ma tendencję do ciągłego tworzenia nowych przepisów i zamykania całej życiowej autentyczności w ramach prawnych. Takie postępowanie komplikuje życie w społeczeństwie oraz ogranicza naszą wolność. Promowanie świadomości społecznej jest o wiele ciekawsze jeśli chcemy osiągnąć wzajemne zrozumienie między narodami. Cieszę się więc z każdej formy zaangażowania i popieram inicjatywy podjęte zarówno przez jednostki, jak i przez organizacje, których motywacją jest mądrość lub współczucie. Sam zawsze staram się w intelektualny i racjonalny sposób podchodzić do prawdziwych przyczyn problemów, z którymi boryka się świat. Takie podejście pozwala mi lepiej odróżnić prawdziwe problemy od propagandy i gry na uczuciach, i jednocześnie być prekursorem. Poza tym taka postawa pozwala mi odnaleźć realne, pragmatyczne rozwiązania głównych problemów naszej planety.

 


 

Tariq Omer – Chartum / Sudan

 
Czy wierzy pan, że nadejdzie dzień kiedy będziemy mogli wyzwolić się od wszelkich form dyskryminacji rasowej?

 
Ideologia rasizmu jest popierana w celu zachowania określonej koncepcji politycznej lub kulturowej. Przyjęcie terminu rasa odgrywa ważną rolę w utrzymaniu dominujących struktur. Jest to ideologia, która dopuszcza nierówność społeczną, wykluczenie i rywalizację między klasami i która przeszkadza w dostrzeżeniu prawdziwych czynników społecznych, będących podstawą różnic. Gdy nierówność społeczna i prześladowanie mają polityczne i kulturalne podłoże prawne, grupy określone według kryteriów rasowych są uważane za prawdopodobną przyczynę ekonomicznych, społecznych lub innych problemów. Zgodnie z logiką, problemy na tle rasowym znikną gdy ludzkość uświadomi sobie, że rasa ludzka to wymysł, który nie ma żadnej logicznej podstawy i że wszyscy jesteśmy częścią tej samej ludzkości.