MAJ 2012

 

 

Mantak Phu - Bangkok / Tajlandia

 

Jak określi Pan ścieżkę mądrości?

 

Ścieżka mądrości pozwala pojawić się wszystkiemu co naturalne, a tym samym daje możliwość, aby nasze życie przejawiło się w pełni. Ta droga prowadzi nas tajemniczymi ścieżkami i odsyła nas z powrotem do źródła życia. Jasność, która przychodzi do nas podczas tych podróży, pomaga nam oderwać się od naszej ograniczonej wiedzy i skupić się na ukrytej istocie życia.

 


 

Jaser Al-Masri - Aden / Jemen

 

Czy istnieje podobieństwo między tym, co postrzegamy w wyższym stanie świadomości, a tym, co czuje się po zażyciu narkotyków lub innych środków odurzających?

 

Te dwa stany świadomości mają ze sobą tyle wspólnego, że uspokajają umysł i oddalają nas od naszego uwarunkowanego umysłu. Istnieje jednak zasadnicza różnica między tymi stanami: wyższy stan świadomości pomaga nam przezwyciężyć nasz umysł. Jest to kwestia rozwoju świadomości, a tym samym podniesienie naszego bytu. To, co czujemy po zażyciu narkotyków jest utratą przytomności. Mamy więc do czynienia z ograniczeniem świadomości, a zatem degradacją naszego istnienia.

 


 

Ludwik Naruszewicz - Kraków / Polska

 

Czym jest karma i w jaki sposób może określać nasze życie?

 

Karma jest podstawowym pojęciem w filozofii Indii. Określenie to pochodzi z sanskrytu i oznacza „akty lub czynności”. Na Zachodzie pojęcie to jest bardziej znane jako uniwersalne prawo przyczyny i skutku. Nasza karma w dużej mierze determinuje nasze pragnienia, a zatem nieuchronnie także nasze doświadczenia. Jesli w tym samym czasie pragnienie, które pielęgnujemy wchodzi w kontakt z warunkami niezbędnymi do dojrzewania tego pragnienia, pragnienie to przynosi nam doświadczenie. Jeśli jest to szkodliwe pragnienie, będziemy mieć bolesne doświadczenie. Jeśli jest to zdrowe pragnienie, nasze doświadczenie będzie przyjemne. Nasza karma w istotny sposób determinuje nasze życie, ponieważ każde nowe doświadczenie daje nam możliwość poszerzenia naszej wiedzy i tym samym lepsze zdefiniowanie nowych działań. Działania, które z kolei tworzą nową karmę będą rodzić nowe pragnienia, które z kolei będą miały kluczowe znaczenie dla nowych doświadczeń. Tak więc, zgodnie z prawem karmicznym, pojawiają się kolejne pragnienia, doświadczenia i działania.

 


 

Rhonda Barrett - Boston / Stany Zjednoczone

 

Jako pisarz przywiązuje Pan wielką wagę do tajemnicy. Czy może Pan powiedzieć nam coś więcej na ten temat?

 

Tajemnica przestaje być tajemnicza gdy może być zrozumiana. Jedyną znaczącą próbą wyjaśnienia tajemnicy jest próba jej wyrażenia, z wielką pokorą, oczywiście, poprzez niektóre formy artystyczne, literackie lub muzyczne. Cechą wyróżniającą jest to, że tajemnica nie zna granic, a to, co jest w niej ograniczone można sformułować lub wyrazić za pomocą racjonalnych pojęć.