MAJ 2013

 

 

David Saldana - San Antonio / Teksas

 

Jaka jest różnica między świadomością indywidualną i świadomością powszechną?

 

Prawdziwy świat kryje się za światem mentalnym. Nasza rzeczywistość powstaje w każdej chwili, w zależności od tego, co doświadczamy w naszej indywidualnej świadomości. Wszystkie nasze interpretacje są jedynie myślami wytwarzanymi przez umysł. A wszystko, co wydaje się w tym umyśle fałszywe jest zbliżeniem do powszechnej świadomości. Tylko intuicyjne postrzeganie może pokazać nam, że nie jesteśmy tym, za kogo się uważamy, zbiorem pojęć, który stanowi fałszywe ja, ale że jesteśmy zjawiskiem przybierającym wyjątkową formę najwyższej rzeczywistości: Powszechnej Świadomości.

 


 

Pedro Jimenez - Barranquilla / Kolumbia


Czy można leczyć fobie za pomocą hipnozy?

 

Fobia to irracjonalny lęk, który jest zakorzeniony w naszej podświadomości. Hipnoza pozwala przejść bezpośrednio do podświadomych obszarów umysłu i tym samym pomaga odblokować niektóre lęki. Seanse hipnozy mogą przenieść nas do pewnego okresu lub odniesionego urazu i przeprogramować go. Po przeprogramowaniu, w świadomości pojawia się irracjonalność danego strachu i w ten sposób możemy wyleczyć się z fobii.

 


 

Marie Berducat - Tours / Francja


Co poradziłby Pan rodzicom, którzy chcą zapewnić swoim dzieciom duchową edukację?

 

Każde dziecko rodzi się z zestawem cech, które sprawiają, że ​​jest ono wyjątkowe. Należy, zatem najpierw odkryć osobliwości jego poziomu duchowego, aby dzięki temu lepiej nim pokierować. Wymaga to obserwacji jego zdolności rozumienia boskiego aspektu życia, własnego życia i życia w ogóle. Ojciec i matka odgrywają rolę podstawowego inicjatora, nawet jeśli nie wszyscy rodzice są w stanie wykonywać tę funkcję w taki sam sposób. Jedyną duchową edukacją mającą wartość dla każdego dziecka jest nauka Życzliwości. Jeśli chodzi o jego odkrywanie świata, uczmy je patrzeć w sposób uniwersalny. Uczmy takiego widzenia świata, które przekracza wszelkie podziały rasowe, religijne, ekonomiczne czy inne.

 


 

Samira Cherine - Aleksandria / Egipt


Czy miłość jest czymś naturalnym, a jeśli tak, to dlaczego tak bardzo brakuje miłości w świecie?

 

Miłość jest naturalna, ale nasze serca są pełne negatywnych emocji, które przeszkadzają im otworzyć się na miłość. Te negatywne emocje wynikają ze stale niezaspokojonych potrzeb, nieuzasadnionych oczekiwań wobec życia, które prowadzą do frustracji, z ideałów wpajanych nam przez otoczenie, często opartych na konkurencji, a nie współpracy z innymi, itp. Prawdziwa miłość nie pojawia się z rzekomej potrzeby lub oczekiwania i na pewno nie z konieczności konkurencji z innymi. Miłość jest bezwarunkowa i w pełnym rozkwicie pojawia się w naturalny sposób u istot umiejących kochać.