MARZEC 2012

 

 

Andrew Baptiste - Filadelfia / Pensylwania

 

Czy uważa Pan, że świat naprawdę się zmienia?

 

Świat nieustannie się zmienia, podobnie jak człowiek. Zmiany te niekoniecznie idą na lepsze, ponieważ każda zmiana wiąże się z rozpadem innych rzeczy. Wszelki postęp w jednej dziedzinie pociąga za sobą pogorszenie w innej. Jedynie prawdziwa zmiana może nastąpić tylko w naszej świadomości. Uzyskując dostęp do wyższego stanu świadomości człowiek zwraca się do swoich prawdziwych korzeni.

 


 

Thierry Guenon - Tuluza / Francja

 

Czy rodzimy się z wrodzoną mądrością, czy może mądrość jest cechą, której można się nauczyć?

 

Mądrość nie jest poza nami, ale w nas samych. Wystarczy ją dostrzec i nadać jej kształt. Aby to zrobić, musimy odwołać się do naszych najgłębszych wartości. Mądrość wie o rzeczach, o których nasz umysł nie wie lub nie może wiedzieć. Jest także źródłem odwagi i inspiracji. Dzięki niej odczuwamy zapał i głębokie uczucia pozwalające nam na podjęcie właściwych działań i ich realizację.

 


 

Lara Augustin - Wellington / Nowa Zelandia

 

Czy nieświadomie wybieramy własne nieszczęścia i niepowodzenia?

 

Kto z nas nie miał trudnych chwil w życiu? Niektórzy z nas przeżywają w takich momentach poważne problemy. Ważne jest, aby pamiętać, że sposób postępowania z takimi wyzwaniami ma znaczący wpływ na naszą przyszłość. Nasze działania i reakcje podczas tych trudnych chwil kształtują nasz charakter. Sposób, w jaki rozwiązujemy nasze problemy w dużej mierze określa osoby, które spotykamy oraz sytuacje, w których się znajdujemy.

 


 

Fabian Alcântara - Cordoba / Argentyna

 

Czy istota rzeczy poprzedza jej kształt czy na odwrót?

 

Istnieje ostateczna istota, wewnętrzny charakter, który jest źródłem wszelkiego istnienia. Dotyczy to wszystkiego, co istnieje. Nasza percepcja świata jest względna. To co postrzegamy opiera się na zewnętrznych kryteriach i ograniczających nas formach. Istota jest niezmienną jednostką, która stanowi podstawę wszystkich form i wszystkich przejściowych zjawisk.