MARZEC 2013

 

 

Edvard Loncar - Trondheim / Norwegia


Czy odwoływanie się do wiary w celu podtrzymania poczucia duchowej istoty nie jest jedynie jedną z najbardziej prymitywnych i typowych dla człowieka potrzeb sprostania obawom o teraźniejszość, przyszłość i to, co będzie po życiu?

 

Bez wątpienia i jest to też potężna siła powodująca zmiany, transformację osobistą, transcendencję niezbędne do tego, aby pokonać swoje słabości, połączyć się z doskonałością i po prostu dać światu trochę więcej miłości, szacunku, zrozumienia i tolerancji.

 


 

Jayanti Mahabir - Bangalore / Indie


Czy ma Pan jakieś przesłanie dla wszystkich rodziców na świecie?

 

W każdej chwili powinniśmy być świadomi tego, że powierzone nam dzieci są nadzwyczajnym darem. Dzięki swojej wyjątkowości, pogłębiają one i przyśpieszają nasz proces poznawania świata, przyczyniając się do naszego osobistego rozwoju. Są one naszym wewnętrznym światłem i nauczycielami mądrości. Mamy obowiązek traktować je z szacunkiem i miłością, na jaką zasługują, bo są naszą przyszłością.

 


 

Said Thabet - Gizeh / Egipt


Co powoduje duże zmiany w naszym życiu?

 

Przyczyny wywołujące głębokie zmiany osobiste wiążą się zazwyczaj z serią zdarzeń, które powodują kryzys zakłócający nasze życie. To może być pojawienie się poważnej choroby, rozpad małżeństwa, utrata bliskiej osoby, utrata pracy lub po prostu spotkanie mądrej osoby. Często zmiany te występują w następstwie stanów lękowych i cierpienia. W wyniku tych ciężkich prób pojawiają się wątpliwości i na nowo zadawane pytania. Wpływ tych zdarzeń pozwala nam zrozumieć niezbędne zmiany, które mogą nadać nowy sens naszemu życiu.

 


 

Tynek Cervenka - Liberec / Czechy


Wychodzi Pan z założenia, że w każdej chwili swego istnienia każdy jest niewinną ofiarą. Dlatego nikt nie może być uznany za winnego. Jak postrzega Pan odpowiedzialność i co znaczy sprawiedliwość?

 

Każde działanie jest aktem odzwierciedlającym obecny stan świadomości danej osoby w odniesieniu do informacji, do których ma ona dostęp. Określenie innego winnego z powodu niewiedzy tej osoby jest niczym innym, jak kolejnym przejawem niewiedzy.