MARZEC 2014

 

 

Bouchra Berrada - Casablanca / Maroko

 

W jaki sposób możemy położyć kres naszym lękom?

 

Uwalniamy się od naszych lęków przez uświadomienie sobie, że każde z naszych uczuć pochodzi z naszego wnętrza. Przedmiot, osoba lub działanie, które powoduje uczucie strachu, nie ma wpływu na nas, ale przez nas. To może wydawać się drobiazgiem, ale jego prawdziwe zrozumienie usuwa strach, ponieważ pokazuje, że wszystko, co pojawia się w świecie, w którym żyjemy, powstaje dzięki nam samym. Ilekroć uświadamiamy sobie tę rzeczywistość, wzrasta nasza zdolność do uwolnienia się od naszych lęków.

 


 

Rina Paravia - Bruksela / Belgia

 

Co to jest iluzja? Czy nie jest to również coś rzeczywistego? Czy złudzenie nie zawiera w sobie żadnej prawdy?

 

Iluzja nie zawiera w sobie pojęcia czystości. Każda iluzja jest w sprzeczności z samą sobą. Wszelka wiarygodność, którą możemy przypisać iluzji może być tylko tymczasowa. Ta cecha będzie miała początek i koniec. Coś pozbawione istoty składa się tylko z nazwy i kształtu widzianego przez nasz umysł. Badając, jak powstają te nierzeczywistości nasz umysł przestaje przyjmować je jako prawdy. Wchodzi więc na ścieżkę prowadzącą do wyższej prawdy. Rzeczywistości wykraczającej poza wszystko, co można wyrazić słowami lub poprzez kształt.

 


 

Natalia Kaul - New Delhi / Indie

 

Jak możemy pozbyć się naszych egoistycznych potrzeb?

 

Dzięki ciągłej analizie rzeczywistych przyczyn naszych działań jesteśmy w stanie wyeliminować nasze egoistyczne potrzeby. Próbując bardzo dokładnie zidentyfikować wszystkie przyczyny, które dają podstawę do tych egoistycznych działań, nasze zachowanie stopniowo zmienia się i coraz lepiej odzwierciedla charakter naszej duchowej istoty.