Odzyskanie naszej siły

 

 

Jeśli chcemy odnaleźć przyczyny obecnej sytuacji na świecie, musimy przeanalizować nasze relacje z władzami i zastanowić się, w jaki sposób niektóre podstawowe aspekty naszych swobód są skrywane za fałszywymi pojęciami głęboko akceptowanymi, nauczanymi i promowanymi przez różne organy władzy w naszym społeczeństwie.

 

Gdy spojrzymy na historię naszego świata, stwierdzimy, że w każdym czasie i we wszystkich systemach, mała elitarna grupa, reprezentująca tylko niewielką część ludności danego regionu zawsze była w stanie kierować i manipulować resztą ludzi. Tak było w czasach egipskich faraonów, demokracji greckiej, dominacji braminów w Indiach, monarchii katolickiej, komunistycznych Chin, kalifatów islamskich, itd.

 

Interesującym byłoby, zatem zbadanie jakie nowe grupy arystokracji lub dominujące mniejszości rządzą dzisiaj światem. Nie po to, aby określić niektóre organizacje i korporacje w szczególności, ale żeby zrozumieć zakres ich władzy. W ramach neutralności i z potrzeby ich nazwania, będę nazywać ich sieciami.

 

Oczywiste jest, że dzisiejszy świat jest zarządzany i administrowany przez sieci wszechobecne we wszystkich kluczowych sektorach finansów, polityki, mediów, nauki i edukacji. I nawet, jeśli idea systemu demokratycznego została wynaleziona i wprowadzona w życie przez te same sieci, to niezaprzeczalnym faktem jest, że ten pomysł nigdy nie wyjdzie poza utopijny wymiar.

 

Aby zrozumieć siłę tych sieci, musimy zrozumieć ich wpływ na poziomie psychologicznym. Musimy zastanowić się, w jaki sposób nasze umysły są manipulowane w celu zarządzania naszymi relacjami z rzeczywistością, naszym spojrzeniem na świat. I jak daleko ta manipulacja wpływa na nasze samopoczucie, emocje, wartości, potrzeby, nasze relacje z innymi, ale przede wszystkim, jak to wpływa na nasze poczucie własnej wartości i samoocenę.

 

Zrozumienie logiki tych sieci pomoże nam lepiej zrozumieć nasze własne spojrzenie na rzeczywistość, na naszą rasową, religijną i społeczną tożsamość i nasze indywidualne przekonania. Ta praca pozwala z jednej strony podjąć i zachować właściwe zarządzanie naszą wrodzoną siłą bycia sobą, tą unikalną istotą, obdarzoną wszystkimi prawami duchowymi, a z drugiej strony, uwolnić nas od nadmiernego ucisku różnych mechanizmów zmierzających do przerwania więzi pozwalających na osiągnięcie wyższej świadomości.