PAŹDZIERNIK 2010

 

 

Carla Balaita – Bacau / Rumunia

 
Czy można żyć w związku bez poczucia, że zachowujemy się egoistycznie?

 
Na początku namiętnego związku partnerzy czują potrzebę połączenia. Wykorzystują więc swoje uwodzicielskie zdolności, starają się emocjonalnie kontrolować partnera i chcą zapanować nad strachem przed odrzuceniem. Kiedy jednak potrzeba połączenia zostanie zaspokojona, pojawia się inna potrzeba - wyzwolenia i odzyskania własnej niezależności. W ten sposób w związku rodzi się egoizm. Partnerzy muszą dążyć do stworzenia równowagi, w której mogłaby być spełniona zarówno potrzeba połączenia, jak i potrzeba niezależności. Tym samym mogą zapobiegać pojawieniu się konfliktów i negatywnych emocji takich jak strach, zazdrość i gniew. Kiedy istnieje to pragnienie równowagi, partnerzy koncentrują się na swojej prywatności i tym, co każdy z nich może wnieść w ten związek, i nie dążą do zmieniania drugiej strony w celu realizacji własnych oczekiwań. Wiedzą oni, że aby w pełni zaspokoić swoje potrzeby, potrzebny jest właśnie tego rodzaju związek.

 Yolande Hoelscher – Huntington Beach / Kalifornia (USA)

 
Jestem zaniepokojona coraz większą przemocą wśród młodych ludzi. Co pan o tym sądzi i jakie proponuje pan rozwiązania?

 
Nie jestem do końca przekonany, że przemoc wśród młodzieży wzrasta. Przyjmuje ona, oczywiście, nowe formy, ale według mnie ona zawsze istniała. Źródłem tej przemocy są dla wielu z nich trudności w określeniu swojej przyszłości. Wielu młodych ludzi już dziś nie jest w stanie uwierzyć, że mogą zmienić przyszłość. Aby temu zaradzić, trzeba koniecznie pomóc tym przyszłym dorosłym w zaplanowaniu ich przyszłości. Do nas należy zapewnienie im środków do tworzenia nowych wartości, aby mogli stawić czoła warunkom, jakie proponuje im obecna kultura społeczno-gospodarcza. Od momentu kiedy człowiek, niezależnie od jego wieku, zda sobie sprawę z możliwości, jakie posiada, aby wypełnić swoją przyszłość, w jego obecnym życiu pojawi się spokój i równowaga.

 Dora Evagelinaki – Vólos / Grecja

 
Co poradziłby pan tym, którzy angażują się w promowanie kontaktów i zbliżenie między ludźmi różnych kultur?

 
Ogólnie rzecz biorąc, relacje międzykulturowe, a w szczególności zaangażowanie w promowanie dialogu międzykulturowego, to działania, które zawsze mnie interesowały. Biorąc pod uwagę moje doświadczenie muszę powiedzieć, że najlepszym rozwiązaniem jest przede wszystkim szczera wymiana zdań. Mam tu na myśli pragnienie komunikacji, z jednoczesną akceptacją różnic w poglądach, kontrolą rywalizacji, ale przede wszystkim rozwijaniem relacji, w których nie dominuje stosunek władzy. Zaproponowanie szczerej wymiany zdań to zaangażowanie się w zdrowy i klarowny dialog, a nie walkę słowną lub konfrontację, w której celem jest wykazanie, że mamy rację. Szczera komunikacja jest ogólnie kierowana do wszystkich, którzy zainteresowani są możliwością głębokiej zmiany ich sposobu prowadzenia dialogu, wymiany i dzielenia się, aby osiągnąć jak najwięcej korzyści dla siebie i innych.

 Snežana Grujić – Belgrad / Serbia
 

Czy pisze pan dla siebie samego czy raczej w celu komunikacji?

 
Myślę, że nikt nie pisze tylko dla siebie. Oczywiście robimy to dla siebie, ale również dla tych, do których się zwracamy i dla tych, którzy chcą nas czytać. Fikcja filozoficzna jest gatunkiem, który według mnie nie może być zadowalający bez podjęcia wyzwania, które polega na zbadaniu znaczenia pewnych myśli. Wyrażając siebie poprzez filofikcję, zwracam się do każdego z moich czytelników z osobna, przedstawiając im idee w celu ustanowienia z nimi wspólnoty koncentrującej się wokół pragnienia mądrości i otwartości na to, co może się zdarzyć.

 Gili Anna – Tel Aviv / Izrael

 
Co pan myśli o telepatii? Czy to mit czy rzeczywiście istnieje?

 
Każdy z nas ma naturalne zdolności pochodzące z energii wszechświata i materii. Nawet jeśli te możliwości u wielu osób są nadal słabo rozwinięte, istnieją w stanie utajonym. Dotyczy to różnych dziedzin, ale przede wszystkim możliwości myśli. Umiejętność natychmiastowego porozumiewania się jest przykładem zdolności, którą posiadamy i możemy rozwinąć. Przekaz telepatyczny jest czymś, co dzielimy z królestwem zwierząt. Zwierzęta również mają umiejętność telepatycznego kontaktu na poziomie emocjonalnym i instynktownym. Z kolei ludzie są w stanie rozwinąć te możliwości do poziomu umysłowego, a tym samym ustanowić bezpośrednie porozumienie pomiędzy poszczególnymi umysłami.

 Antara Karvade –  Madhya Pradesh / Indie

 
Czy uważa pan, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za panującą na świecie biedę?

 
Chcąc nie chcąc, wszyscy jesteśmy uwikłani w to, co dzieje się na świecie. Niezależnie od tego, jak wygląda nasze życie, doskonale zdajemy sobie sprawę, że wiele osób żyje na nieproporcjonalnym do innych poziomie, jak gdyby problem biedy oraz krajów słabo rozwiniętych w ogóle nie istniał. Zaniedbywanie faktu, że większość mieszkańców planety żyje w biedzie i że miliony ludzi umierają z głodu obarcza każdego z nas częścią odpowiedzialności za taki stan rzeczy. Zainteresowanie się rzeczywistymi przyczynami tego braku harmonii wystarczy, aby uświadomić sobie konieczność podjęcia działań, których celem jest ustalenie sprawiedliwego podziału między ludźmi. Każde indywidualnie uświadomienie sobie tego faktu może skłonić innych do brania przykładu i do zbiorowego zrozumienia, że jesteśmy w stanie zmienić cały świat.

 


 

Nizar Al Merrouni – Tanger / Maroko

 
Jakie czynniki pozwalają na dostrzeżenie osobistego rozwoju? I jak możemy przyspieszyć ten rozwój?

 
Doprecyzujmy, że gdy mówimy o rozwoju osobistym, chodzi oczywiście o ewolucję świadomości jednostki. Dostrzegamy tę ewolucję, jeśli dana osoba zaczyna przejawiać bardziej altruistyczną postawę. Jej działania są wówczas mniej zależne od  egocentrycznych pragnień i odkrywają głęboką wrażliwość, która ma na celu poprawę kondycji człowieka. Taka osoba stara się nadać większe znaczenie innym ludziom i otaczającemu światu niż sobie samej. Jeśli chodzi o sposoby na przyspieszenie osobistego rozwoju, doradziłbym medytację oraz wspaniałomyślność. Prawidłowa medytacja i skuteczne działania w służbie innym są częścią najważniejszych filarów w procesie ewolucji.