PAŹDZIERNIK 2012

 

 

Jamie Lynn Bright - Virginia Beach / Wirginia


Dokąd zmierza ludzkość i jak się tam dostaniemy?

 

Istnieje uniwersalny porządek, który skupia wszystkie formy, które możemy dostrzec. To, co jeszcze nie pojawiło się w formie fizycznej już istnieje, najwyraźniej w innym wymiarze, choć w rzeczywistości wymiar ten nigdy nie jest naprawdę niezależny od wymiaru fizycznego, który znamy. To, co jest widoczne w jakiejkolwiek formie i to, co nie jest widoczne zawsze będą ze sobą powiązane. Pytanie, które w związku z tym możemy sobie zadać to: „Jak wśród ludzkości pojawia się to, co nie jest jeszcze widoczne?” Moja odpowiedź na to pytanie jest taka: „Przyszłość człowieka pojawia się poprzez uświadomienie sobie swojego rzeczywistego miejsca przeznaczenia ".

 


 

Fernand Nwesla - Yaoundé / Kamerun


Lubię sposób, w jaki pisze Pan o osobach mniej sprawnych, uważam, że to jest piękne i wzruszające. Chciałbym dowiedzieć się, dlaczego niektórzy ludzie rodzą się niepełnosprawni?

 

Każdy urodził się w jakiejś formie, a zatem choćby z definicji zna ograniczenia fizyczne i psychiczne. Postrzeganie tych ograniczeń jest indywidualne i zależy od tego jak każdy je doświadcza. Ogólnie można powiedzieć, że chęć pokonania naszych ograniczeń pozwala nam rozwijać naszą świadomość. Pewne trudności można przezwyciężyć fizycznie, inne nie, ale wszystkie ograniczenia można przezwyciężyć wewnętrznie. Jest to możliwe nie poprzez ich zwalczanie, ale ich akceptację. Kiedy jesteśmy w stanie zaakceptować wszystkie nasze ograniczenia, wyłania się coś wyjątkowego, co gdyby było inaczej zaprojektowane, nigdy nie pojawiłoby się i nie mogłoby być wyrażone.

 


 

Blain Tomlinson - Collingwood / Kanada


Czy kiedykolwiek będziemy w stanie poznać rzeczywistość w ten sam sposób jak Stwórca?

 

Poznać ją, prawdopodobnie nigdy. Doświadczać - tak. Rzeczywistość jest czymś zbyt tajemniczym, aby być zrozumianą tak jak wiedza. Kiedy próbujemy ją zrozumieć, dostrzegamy ją dzięki naszej ograniczonej wiedzy, co daje nam nie więcej niż bardzo ograniczone pojęcie tej rzeczywistości. Nasz intelekt może dać nam najwyżej statyczne złudzenie czegoś, co jest w ciągłym ruchu i wciąż się zmienia. Jeśli chcemy lepiej doświadczyć rzeczywistości, musimy próbować uwolnić się od naszej ograniczonej wiedzy i osiągnąć poziom świadomości, w którym nasz intelekt ma mniej władzy nad nami. Wtedy mówimy o świadomości bliższej Absolutowi, bardziej związanej z jedyną prawdziwą Wiedzą.

 


 

Salima Meliani - Fez / Maroko


Zarówno w swoich utworach literackich, jak i w artykułach na tym blogu czuje się siłę w Pana słowach. Robi to Pan z wielką pokorą i skromnością, co stanowi o Pańskim uroku, ale jak Pan wyjaśni wpływ swoich słów na czytelnika?

 

Mogę jedynie powiedzieć, że kiedy piszę odczuwam głębokie pragnienie wyrażenia czegoś, co mam wrażenie, że mnie przerasta, czegoś z pewnością niewyrażalnego. W moich utworach czytelnik prawdopodobnie rozpoznaje pewne przekazy, które dotykają go w szczególny sposób. Każdy czytelnik tworzy tym samym nowe interpretacje tych przekazów, z których każda nieco różni się od innych. Taka nowa interpretacja wpływa na jego emocje i myśli, co pozwala mu czuć się nieco zwolnionym ze sposobu myślenia, który do tej pory był mu narzucony. W ten sposób, poprzez słowa inspirowane ponadczasowym źródłem, może pojawić się u czytelnika coś, czego do tej pory nie było.